Kunnskapsbasert praksis

Når fagpersoner gir råd og veiledning på hjelpemiddelområdet, blir det tatt faglige avgjørelser om både løsninger og rettigheter. Kunnskapsbasert praksis handler om å ta slike faglige avgjørelser på grunnlag av den beste kunnskapen som til enhver tid er tilgjengelig.

Kunnskapsbasert praksis er en norsk oversettelse av evidence-based practice. Det innebærer å ta faglige avgjørelser på bakgrunn av systematisk innhentet forskning, erfaringsbasert kunnskap og kunnskap om brukernes ønsker og behov i den aktuelle situasjonen.

Helsebiblioteket har sider om kunnskapsbasert praksis som gir innføring i hvordan man jobber kunnskapsbasert.

Faglige retningslinjer er en hjelp i å utøve en kunnskapsbasert praksis. Ergoterapeutene i Norge har utarbeidet retningslinjer for kunnskapsbasert hjelpemiddelformidling.

For å være en profesjonell fagutøver, kreves det mer enn kunnskap. Ferdigheter og holdninger må også utvikles gjennom utdanning og praksis.

Hjelpemiddelområdet er et tverrfaglig fagfelt hvor mange profesjoner bidrar, og der god samhandling er viktig.

Kunnskapsbasert praksis er viktig for kvalitet i hjelpemiddelformidlingen.

KBP-modell