Kunnskap om kognitive funksjonsvansker og hjelpemiddelformidling

Morten Flatebø Kognisjon, Publikasjon

Tekniske hjelpemidler kan kompensere for kognitive funksjonsvansker, og derigjennom bidra til økt selvstendighet og deltakelse i arbeidslivet og dagliglivet ellers. I det store og hele kan kompensatorisk teknologi ha betydning for livskvalitet.

Spesialpsykologene Øyvind Bastnes Lie og Jeppe Johan Paaske diskuterer i denne artikkelen hvordan forskning, klinisk praksis og prosjekterfaringer kan bidra til faglige retningslinjer for arbeid på feltet. Artikkelen har vært publisert som innlegg på konferansen Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE) i 2013.

Last ned artikkelen