Jente med rød t-skjorte som gjør skoleoppgaver sammen med andre elever i klassserommet (Foto: colourbox.com)

Koronavirus og bruk av hørselshjelpemidler i skoler og barnehager

Morten Flatebø Barn og unge, Hørsel

Sist oppdatert: 26.03.2021. Artikkelen blir fortløpende oppdatert ved behov.

Barn og elever med høreapparat eller Cochleaimplantat er helt avhengig av hørselstekniske hjelpemidler for å delta i aktiviteter og undervisning. Her får du tips til bruk og stell av hørselshjelpemidler for å redusere risiko for smitte av koronaviruset.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har utarbeidet veiledere om smittevern for skoler og barnehager under pandemien. Veilederne ligger til grunn for smittevernstiltak og vil også gjelde for bruk av hørselshjelpemidler.

Bruk av hørselshjelpemidler

Barn med nedsatt hørsel benytter hørselshjelpemidler. Barn og elever med høreapparat eller Cochleaimplantat er helt avhengig av dette utstyret for å delta i aktiviteter og undervisning. Det er derfor svært viktig at hørselshjelpemidler blir brukt og ikke lagt til side grunnet frykt for smitte.

Smittevern og hørselshjelpemidler fremheves ikke eksplisitt i veilederen, men vil kunne regnes inn under samme kategori som annet utstyr som brukes ofte (som for eksempel nettbrett, leker, tastatur og lignende).

Generelle tips og råd til bruk

Spesielle tips og råd til bruk

Med utgangspunkt i veilederen, informasjon fra leverandører av hørselshjelpemidler og andre fagpersoner ønsker NAV Hjelpemiddelsentral å komme med noen supplerende råd og tips:

 • Sørge for å ha nyvaskede/desinfiserte hender når man skal benytte utstyret
 • Vask/desinfisér mikrofoner hver dag
 • Begrens hvor mange barn som benytter samme mikrofon
  • Merk mikrofoner med navn på elevene som skal dele mikrofon slik at elevene benytter samme mikrofon hver dag
  • Lage mindre grupper/del klasser. I skolen er det i utgangspunktet to elever per mikrofon. Med mindre grupper vil det bli færre som benytter samme mikrofon.
  • En håndholdt mikrofon brukes av en annen voksen som gjentar innspill/ spørsmål fra elevene. Det vil si at barn/elever ikke bruker mikrofoner.
 • Vask utstyret før bruk dersom klassen skal deles opp i ulike klasserom/grupper
 • Mikrofonene bør ikke komme i direkte kontakt med ansiktet
 • Endre oppsett på hørselshjelpemidler. Dette gjelder kun de som har Roger skoleanlegg:
  • Aktivér talestyring fremfor trykk- og snakk-funksjon i elevmikrofoner. Se bruksanvisning for Roger Touchscreen Mic.
  • Lærer benytter kun lærermikrofon i en periode og benytter denne som bordmikrofon for mindre grupper og samtaler eller i pekemodus for å få direktelyd i situasjoner uten lærerstyrt undervisning.
 • En hodebåren mikrofon brukes av hovedlærer og desinfiseres etter bruk.
 • Hørselsutstyr/anlegget bør oppbevares utilgjengelig for barna/elevene

Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke dersom du har spørsmål.

Les også