En kvinnelig pleier og en voksen dame som sitter i en sofa og ser på et fotoalbum (Foto: colourbox.com)

Korona-pekebok for voksne

Morten Flatebø Kommunikasjon

Med verktøyet Widgit Online er det blitt laget en pekebok for voksne med behov for støttet kommunikasjon. Pekeboka er laget med tanke på aktuelle temaer og fraser til bruk i den aktuelle koronasituasjonen.

Av rådgiver Jan Åge Rønneberg Holgersen ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland i samarbeid med logoped Nina Nygård Ege ved Hå Opplæringssenter (avdeling Vigre)

I en situasjon hvor voksne med behov for støttet kommunikasjon har mindre sosial kontakt og hvor kjente samtalepartnere kan bli erstattet med mindre kjente, kan det være nyttig med en pekebok som gjør det enklere for personen selv og samtalepartneren å ha en meningsfull samtale.

Tilpass til brukeren

Pekeboka er bare et utgangspunkt for en samtaleløsning, og det bør gjøres tilpasninger basert på den enkeltes behov. Endringer i oppsettet gjøres ved å opprette en brukerkonto på Widgit Online og gjøre tilpasninger i pekeboka. Det er flere tomme felt og sider i malen. Her kan du legge inn egne bilder, tekster, tegninger med mer.

Pekeboka kan skrives ut. Noen har gjerne behov for å få den forstørret eller forminsket.

Sidene i pekeboka er organisert etter tema og kan brukes hver for seg som en tematavle dersom det er mer hensiktsmessig.

Eksempler på bruk

Pekeboka kan brukes

  • for å støtte forståelse
    Du som snakker med brukeren peker på aktuelle symboler samtidig som du snakker med brukeren. Det er ikke nødvendig å peke på alle ordene du sier. Fokuser på symbolene som er viktigst for å forstå budskapet. Dette er også god språkstimulering.
  • som uttrykksmiddel (for eksempel for brukere med begrenset talespråk/annet morsmål)
    Be brukeren peke på symboler for eksempel når hen svarer på spørsmål, vil stille et spørsmål eller vil fortelle noe. Du som snakker med brukeren, bør også peke på symbolene mens du snakker. Tenk at du skal være en god modell for brukeren.

Personer med språkvansker kan ha problemer med å forstå symboler, så dette er ikke en løsning som vil fungere for alle. Men det er vel verdt et forsøk!

Last ned


Relatert informasjon