Gutt som sitter i rullestol og bruker talemaskin (Foto: Tobii Dynavox)

Kommunisere overalt

Morten Flatebø Betjening, Kommunikasjon

Et kommunikasjonshjelpemiddel må være tilgjengelig enten du sitter i sofa, ligger i seng, sitter i lenestol eller i en rullestol. Med robuste stativ, som lett kan plassere hjelpemidlet der det skal brukes, sikres økt tilgjengelighet og full utnyttelse – overalt. 

Det er viktig at stativet blir montert eller plassert på en slik måte at det gir bruker mulighet til å bruke talemaskinen så effektivt som mulig. På den måten vil bruker ha motorisk kontroll og bruke minst mulig krefter på å betjene maskinen, og kommunikasjonen vil bli mer effektiv. 

Å gi bruker en stabil utgangsstilling er en grunnforutsetning for motorisk kontroll, fordi motorisk kontroll er nødvendig for presis betjening. Det gjelder alle mennesker. Vi som kan det, stabiliserer selv kroppen vår når vi skal gjøre noe som krever presisjon. 

Brukere som sitter i rullestol, har ikke alltid mulighet til å regulere sittestillingen sin selv. Det er derfor viktig at du er sikker på at bruker har en god og stabil sittestilling før dere finner ut hvordan stativet skal plasseres. Om de har belte og vest skal disse festes riktig. Dette er viktig for å kunne betjene kommunikasjonshjelpemiddelet fremfor å streve med sittestillingen. Det er også viktig at hoftebelter sitter riktig slik at ikke bekkenet skyves fremover. Dette kan påvirke hodestillingen og betjeningsmuligheter. 

Når det gjelder posisjonering for å oppnå et optimalt utgangspunkt for betjening er dette primært ergo- og fysioterapeutenes fagområde. Det er derfor avgjørende med et samarbeid mellom nærpersoner og ulike fagpersoner. Husk at blant annet motorikk og syn kan påvirke plasseringen. 

Hovedtyper av stativer

  • Håndholdte maskiner har ofte et innebygd stativ som lett kan foldes ut for ekstra støtte mot underlaget. Dette kan være montert på maskinen eller på et ekstra deksel som maskinen er plassert i. 
  • Bordstativ er stativ som kan settes på et underlag og hvor talemaskinen festes på stativet. 
  • Klemstativ er et stativ som har en festeanordning som gjør at det kan skrues fast på kanten av for eksempel en bordplate eller lignende. Dette kan ofte brukes som et ekstra tilbehør ved reise og lignende da det er enkelt å ta med. 
  • Gulvstativ er stativ som står på gulvet uavhengig av rullestol eller bord. Disse har som regel hjul som gjør at de lett kan flyttes på. 
  • Stativ på rullestol er som regel et standard stativ som det lages et feste til på rullestol. 

Ved spesielle tilpasninger av fester/stativer tas det kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral med god beskrivelse av behovet. Hvordan festet/stativet skal monteres skal gjøres i samråd med ergo- eller fysioterapeut. 

Jo mer korrekt informasjon som gis i forkant, desto enklere blir det for tekniker å få gjort tilpasningen lokalt. Av og til må hjelpemidlet inn til NAV Hjelpemiddelsentral for tilpasning der. 

Behov for tilpasning av utlevert hjelpemiddel

Bruk skjemaet “Hjelp til vurdering og utprøving” når det er behov for hjelp fra rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral til å vurdere og tilpasse utlevert hjelpemiddel. Det samme skjemaet brukes ved behov for hjelp til vurdering og utprøving av nytt hjelpemiddel. 

Skjemaet brukes også ved behov for feste av ASK-enheten på ulike hjelpemidler. (Med forbehold om at enkelte stoler/stativer/seng m.m. ikke kan benyttes for montering av fester.) 

Skjemaet må inneholde opplysninger om

  • hvilket hjelpemiddel festet skal monteres på (legg gjerne med bilde av hjelpemidlet tatt fra siden)
  • avstand (fra festepunkt til synsfelt)
  • ASK-hjelpemidlet skal betjenes fra høyre eller venstre side
  • det er behov for å ta strøm fra elektrisk rullestol

Når stativer/fester ikke er riktig justert

Vær alltid tro mot hvordan festet/stativet er plassert. Vurderingen er gjort i samarbeid med fysio- eller ergoterapeut. Hvis stativet har kommet ut av posisjon anbefales det å ta kontakt med kvalifisert personell slik at festet/stativet blir plassert korrekt i forhold til brukerens behov. 

Sjekk om du kan stramme etter der hvor det er mulig hvis du opplever at festet/stativet endrer posisjon. Leddene har som regel en låseskrue.