To menn som prater og har øyekontakt (Illustrasjon av Erik Joramo)

Kommunisere med personer med nedsatt hørsel

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Dagligliv og fritid, Hørsel, Oppvekst, lek og læring

Med enkle grep kan samtalepartneren legge til rette for at personen med nedsatt hørsel oppfatter det som blir sagt.

Mange personer med nedsatt hørsel opplever det som utfordrende og slitsomt å følge med på en samtale. Det kan oppstå misforståelser og noen personer kan trekke seg unna fordi de ikke orker eller er engstelige for å dumme seg ut.

Å tilrettelegge for en god samtale med en person som hører dårlig er ikke så vanskelig. Det er forutsetningen for å høre som har endret seg, ikke noe annet. Når en sans svekkes, overtar en annen. Synet blir viktig når hørselen reduseres.

Her er noen tips på hva du bør gjøre i samtale med en hørselshemmet:

  • Reduser bakgrunnsstøy
  • Ha nok lys på deg
  • Ha øyekontakt
  • Snakk tydelig og naturlig
  • Sjekk ut samtalen underveis
  • Tydelig temaskifte

Plakat

Plakaten “Tips til kommunikasjon med hørselshemmede” gir utfyllende informasjon om tipsene. Heng den gjerne opp på veggen og bruk den som en huskeliste!

Plakat: Tips til kommunikasjon med hørselshemmede
Plakat