Språkmiljø

Hva er språkmiljø?

Det er ikke tilfeldig at barn lærer norsk i Norge, tysk i Tyskland eller kinesisk i Kina. Vi lærer språk i det språkmiljøet vi vokser opp. Språkmiljø innebærer språklig stimulering gjennom tilgang til andre personers anvendelse av språket. Og det er en viktig faktor for kommunikativ utvikling hos mennesker.

Det er viktig at personer med behov for ASK lever i et språkmiljø med tilgang til vokabular og kommunikasjonsmåter som fremmer deres kommunikative utvikling. I ASK-sammenheng har språkmiljø en litt utvidet betydning. Det innebærer at nærpersoner også må kunne bruke ASK-brukerens alternative uttrykksform.

ASK-brukerens språkmiljø

I artikkel “Språkmiljø – tanker om prinsipielle og praktiske sider” tar Jørn Østvik for seg hva som kjennetegner ASK-brukerens språkmiljø, hvilken betydning språkmiljøet har for den kommunikative utvikling og behovet for å tilrettelegge for godt språkmiljø.

Les artikkelen “Språkmiljø – tanker om prinsipielle og praktiske sider” som stod på trykk i Dialog 2-2008.

Komponenter i språkmiljøet - begrepsforståelse (figur av Jørn Østvik)

Relaterte artikler