Søke om hjelpemidler

En veiledning når du har behov for et kommunikasjonshjelpemiddel og trenger å finne riktig skjema på nav.no.

Henvisningsskjema

Hvis du trenger hjelp av NAV Hjelpemiddelsentral for å finne egnet løsning/hjelpemiddel, bruker du skjemaet “Hjelp til vurdering og utprøving”. Se veiledningen nedenfor for hvordan du fyller ut henvisningsskjemaet.

Søknadsskjema

Hvis du vet hvilket hjelpemiddel du skal søke om, bruker du skjemaet “Søknad om hjelpemidler”. Se veiledningen nedenfor for hvordan du fyller ut søknadsskjemaet.