Hjelpemidler

Hjelpemidler til kommunikasjon kan være teknologiske og i papirform.

Løsningene blir ofte inndelt i

Papirløsninger

Eksempler på ikke-teknologiske løsninger er enkle symbolkort, tematavler og enkle og avanserte kommunikasjonsbøker.

Løse symboler/grafiske tegn

Fordeler

 • Lett å bruke for å benevne ord eller ting i hverdagen
 • Lett å sette opp rundt i huset med tanke på å gjøre språket tilgjengelig der du trenger det.
 • Lett å starte med når brukeren er på et tidlig språklig nivå (setninger med 1-2 ord)

Ulemper

 • Tungvint å ha med seg rundt
 • Lett å miste symbolkort
 • Vanskelig å ha språket tilgjengelig i alle situasjoner
 • Vanskelig å oppnå fast plassering av ordforrådet

Tematavler

Fordeler

 • Flere ord er tilgjengelig i en aktivitet
 • Mulig å lage setninger
 • Symbolene har fast plassering

Ulemper

 • Ordforrådet er kun tilgjengelig under selve aktiviteten
 • Tungvint å finne frem til ordet du leter etter pga. «løsblad-system»

Tips til bruk av tematavler

I heftet “Pekeprat hver dag! Eksempler på tematavler” gir Statped konkrete tips til bruke av tematavler i ulike situasjoner.

Kommunikasjonsbøker

Fordeler

 • Kan benyttes i alle situasjoner og utgangsstillinger
 • Har hele ordforrådet tilgjengelig i alle situasjoner
 • Uavhengig av strøm
 • Kan benyttes i sterkt sollys og regn
 • Kan brukes med votter/vanter
 • Funksjonen påvirkes ikke av kulde eller varme
 • For brukere med motoriske utfordringer vil bruk av kommunikasjonsbok ofte ha lavere krav til utgangsstilling og presisjon ved utpeking
 • Kan benyttes der det er vått eller sølete, for eksempel i dusjen, på badet, bassenget og i sandkassa

Ulemper

 • Tar større plass og blir tyngre ved utvidelse av ordforråd (legger til nye ord)
 • Brukeren er avhengig av at noen setter sammen og tolker det han/hun peker på til meninger
 • Krever redigering for å få plass til nye ord

Tips til bruk av kommunikasjonsbøker

Man kan enklest lage papirbasert materiell i verktøyprogram som er beregnet for å lage kommunikasjonsløsninger. Med litt bearbeiding kan en del av disse programmene siden overføre det som er tilpasset for papir til talemaskiner.

Trenger du hjelp for å komme i gang med kommunikasjonsbøker?
Statped har blant annet laget eksempler på kommunikasjonsbøker for personer på et tidlig kommunikasjonsnivå. Les mer om kommunikasjonsbøker på statped.no.

Lavteknologiske løsninger

Lavteknologiske løsninger kan være enkle brytere med ett eller noen få talte utsagn. Det kan også være talemaskiner uten dynamiske display som har flere lag. Man benytter ett og ett overlegg av gangen, og må skifte overlegg/tavle når man skifter tema. Maskinene leveres tomme, slik at overleggene må lages før man kan benytte maskinene. Man må også spille inn lyd på utsagnene.

Fordeler

 • Enkelt å lese inn og endre utsagn
 • Mulighet for taktilt overlegg (som man kan ta og føle på)

Ulemper

 • Begrenset ordforråd
 • Bruker må som regel ha hjelp til å bytte overlegg på talemaskinen

Høyteknologiske løsninger

Dette er talemaskiner med dynamiske display. De fleste maskinene leveres med eksempeloppsett som man kan ta utgangspunkt i når man skal tilpasse systemet til en bestemt person. Maskinene er avanserte datamaskiner eller nettbrett med syntetisk tale, og noen kan programmeres til å fungere som omgivelseskontroll, kunne sende og motta sms og telefonsamtaler samt brukes til å spille musikk, video, se bilder eller surfe på internett i tillegg til talemaskin.

Fordeler

 • Hjelpemidlene produserer syntetisk tale og/eller spiller av innlest tale
 • Nærmest ubegrenset kapasitet på antall grafiske tegn og talemeldinger
 • Har hele ordforrådet tilgjengelig i alle situasjoner
 • Bruker som benytter grafiske tegn, kan bli selvstendig i kommunikasjon med både kjente og ukjente samtalepartnere

Ulemper

 • Kan gå i stykker ved fall i gulvet eller lignende
 • Kan få teknisk problemer, som kan medføre at hjelpemiddelet må sendes til reparasjon
 • Avhengig av strøm og lading for å fungere
 • Funksjonen kan påvirkes av kulde eller varme
 • Kan være problematisk å se skjermen i sterkt sollys
 • For brukere med motoriske utfordringer vil bruk av talemaskin ofte ha høyere krav til utgangsstilling og presisjon ved betjening
 • Begrenset bruk dersom det er vått eller sølete

Hjelpemidler

I Hjelpemiddeldatabasen finner du oversikt over kommunikasjonshjelpemidler på det norske markedet samt de kommunikasjonshjelpemidlene som er på rammeavtale ved NAV Hjelpemiddelsentral. Rammeavtalene gir en oversikt over det nasjonale sortimentet NAV har på hjelpemiddelområdet. Ved søknad om et hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral skal du alltid først vurdere om et av hjelpemidlene på rammeavtale kan brukes for å dekke ditt behov for tilrettelegging.

Betjening

ASK betjenes som regel med hendene enten ved hjelp av håndtegn, hente og vise konkreter eller peke/trykke på papirmateriell eller talemaskiner. Noen personer har ikke mulighet til å benytte seg av hendene for å kunne betjene sine ASK-løsninger.

Alternative betjeningsformer kan for eksempel være spesialtastatur, muse-erstatninger, øyestyring eller bryterstyring. Les mer om alternative betjeningsmåter i artikkelen “Digitale læremidler og tilgjengelighet for elever med motoriske vansker“.


Relaterte artikler