Brukerhistorier

Filmene er laget av Isaac Norge og Statped og gir et innblikk i hvordan det er å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Du møter blant annet

  • barn i barnehage
  • elever i skolen
  • voksne ASK-brukere 

ASK i barnehagen

Tid: 04:45


Elever som bruker ASK

Tid: 05:06


Overgang til voksenliv

Tid: 06:35


Forandringer i livet

Tid: 06:55


Øyestyring på data – tidlig innsats

Tid: 06:58


Amalies språk

Tid: 10:37


Tips til flere filmer 

Vimeo og YouTube kan du finne flere historier fra ASK-brukere. Søk etter «alternativ og supplerende kommunikasjon» på norsk eller «AAC» på engelsk.