Alternative kommunikasjonsformer

Eksempler på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler og konkreter.

Handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk som må fortolkes og tillegges mening av andre kan også omtales som ASK. For at personen skal forstå og bli forstått, vil det i noen tilfeller være hensiktsmessig å ta i bruk hjelpemidler. Dette kan være kommunikasjonsbøker, tematavler eller talemaskiner. Les mer om kommunikasjonsformer på isaac.no.

Grafiske tegnsystemer

Grafiske tegnsystemer kalles også grafiske tegn eller symboler. For noen mennesker kan bruk av grafiske tegn være en alternativ eller supplerende kommunikasjonsform.

Det finnes flere grafiske tegnsystemer. Her er de mest brukte systemene i Norge per november 2020:

PCS

Picture Communication Symbols (PCS) er utviklet i USA og er brukt i mer enn 30 år. Symbolsystemet har også fått stor utbredelse i Norge. PCS finnes på norsk i 3 varianter:

  • Klassisk
  • Thin line
  • Høykontrast

Per august 2020 finnes mer enn 16 000 PCS-symboler på norsk. Symbolene finnes både med farger og i svart-hvitt. Symbolene består av enkle tegninger med få detaljer.

PCS – Høykontrast
Personer som har CVI (Cortical Visual Impairment) krever ofte enkle symboler med mørk bakgrunn for å se dem tydelig. PCS-symboler med høy kontrast ble laget for å støtte dette behovet. Disse symbolene er lett synlige fordi de er designet med lyse farger og minimale detaljer.

Les mer om PCS på tobiidynavox.com.

Widgit Symboler

Widgit Symboler er grafiske symboler utformet som strektegninger. Symbolene har mer enn 35 års historie og inneholder mer enn 17 000 symboler. Finnes både i farger og svart-hvitt.

Les mer om Widgit Symboler på widgit.com.

Piktogram

Piktogram er grafiske symboler, fremstilt med hvite figurer mot en sort bakgrunn. Selve bildet trer dermed tydelig fram og blir lett å oppfatte, også for brukere med synsvansker. Piktogram er sterkt forenklede, detaljfattige symboler, som er utformet for å gi tydelig informasjon som skal kunne oppfattes raskt. Symbolene har et begrenset antall representasjoner. Det finnes cirka 2350 norske piktogrammer.

Bliss

Bliss er et grafisk system der ord og begreper representeres av logiske tegn i stedet for bokstaver. Ved hjelp av cirka 100 grunnsymboler konstruert ut fra et lite antall enkle, geometriske former, kan brukeren i teorien utvikle et symbolforråd av ubegrenset størrelse.

Her er setningen “Tigeren løper fort” illustrert med symboler fra de ulike symbolsystemene:

PCS

Setningen Tiger løper fort med PCS-symboler
“Tiger løper fort” med PCS-symboler

Widgit Symboler

Setningen Tiger løper fort med Widgit Symboler
“Tiger løper fort” med Widgit Symboler

Pictogram

Setningen Tiger løper fort med Pictogram-symboler
“Tiger løper fort” med Pictogram-symboler

Bliss

Setningen Tiger løper fort med Bliss-symboler
“Tiger løper fort” med Bliss-symboler

Symbolstix

Setningen Tiger løper fort med Symbolstix-symboler
“Tiger løper fort” med Symbolstix-symboler

Valg av grafisk tegnsystem

Når man skal velge grafisk tegnsystem til en bruker er det flere ting man bør vurdere.

Brukerens synsfunksjon er viktig, men også hva man tenker er aktuelle fremtidige ASK-løsninger for bruker, og hvilke grafiske tegnsystemer som er tilgjengelig i disse kommunikasjonsløsningene.

Å bytte grafisk tegnsystem er ikke like lett for alle, når man først har lært seg et tegnsystem. Det kan sammenlignes med å bytte språk fra for eksempel norsk til svensk. Mange vil kunne lære seg dette, men ved å bytte, legger vi til en ekstra vanske for ASK-brukeren. For mange er det vanskelig nok å benytte grafiske tegn i kommunikasjon, og tiden man bruker på å lære seg et nytt tegnsystem, kunne kanskje vært brukt mer fornuftig. Vi bør derfor gjøre et bevisst valg, når vi velger grafisk tegnsystem for bruker.

Mer informasjon