Kommunikasjon

Image

Her finner du informasjon om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). ASK er alternative måter å uttrykke seg på, som for eksempel grafiske symboler, tegn-til-tale og datatekniske hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralene har kunnskap om hjelpemidler for ASK-brukere og hvordan omgivelsene kan tilrettelegge for at ASK-brukere får benyttet disse på best mulig måte.