Kommunikasjon (ASK)

Image

Her finner du informasjon om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). ASK er alternative måter å uttrykke seg på, som for eksempel grafiske symboler, tegn-til-tale og datatekniske hjelpemidler.

NAV Hjelpemiddelsentral har kunnskap om hjelpemidler for ASK-brukere og hvordan omgivelsene kan tilrettelegge for at ASK-brukere benytter disse på best mulig måte.

Om ASK

En innføring i alternativ og supplerende kommunikasjon.

Hva er ASK? Hvem bruker ASK? Kommunisere med ASK-brukere

Roller og ansvar

Om hvem som har ansvar for hva.

Hvem gjør hva?

Overganger

Om hvordan vi sikrer gode overganger.

Overganger

Kom i gang med ASK

Kartlegging og valg av løsning.

Kartlegging Hjelpemidler Betjening Språkmiljø

Skjema og søknad

Finn riktig skjema for å søke om ASK-hjelpemidler.

Søke om hjelpemidler

Opplæring

Ressurser for å tilpasse og bruke ASK-hjelpemidler.

Opplæringsressurser

Siste artikler