Kommende kompetansefrokoster


Onsdag 17. mars: Medborgerskap og samhandling

Tid
Onsdag 17. mars 2021 kl. 09.00-10.30.

Pålogging
Klikk på https://vimeo.com/519492225/7ad28014ac for å delta.

Foredragsholder
Inger Marie Lid, professor, Fakultetet for helsefag, VID Universitet

Inger Marie Lid er professor tilknyttet masterutdanning i Medborgerskap og samhandling ved VID vitenskapelige høyskole. Hun har doktorgrad i samtidsteologi og etikk fra Universitetet i Oslo. Lids forskningsinteresser er tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, etikk, medborgerskap og universell utforming. Lid er leder for det fremragende forskningsmiljøet CitPro, som forsker på medborgerskap for personer i sårbare livssituasjoner. Hennes siste bok er «Universell utforming og samfunnsdeltakelse, publisert av Cappelen Damm Akademisk.

Om temaet
Medborgerskap forutsetter like muligheter for deltakelse både sosialt og i samfunnet. Hvordan kan NAV bidra til å fremme medborgerskap i praksis innen utdanning, arbeid og fritid? Forelesningen vil fokusere på de rettighetene borgerne har, og hvordan NAVs ordninger og praktisering av disse kan bidra til at den enkelte borger får realisert sine rettigheter. Her er både FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og Likestillings- og diskrimineringsloven viktig å kjenne til og kunne bruke. Forelesningen vil også tematisere samhandling, kommunikasjon og språk.