Kommende kompetansefrokost


Onsdag 29. september: Når syn og hørsel ikke kan kompensere for hverandre

Tid
Onsdag 29. september 2021 kl. 09.00-10.00.

Pålogging
Noen minutter før kompetansefrokosten starter kan du klikke på vinduet nedenfor for å delta.

For å stille spørsmål til foredragsholderne under foredraget, gå inn i denne Teams-chatten.

Foredragsholdere

  • Marianne Disch, enhetsleder for Statped, Landsdekkende faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet. Marianne er utdannet spesialpedagog og har over 30 års erfaring i døvblindefeltet.
  • Wenche Holm, seniorrådgiver i Statped, Landsdekkende faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet. Wenche er utdannet syns- og mobiltetspedagog og har jobbet mange år med karriereveiledning og tilrettelegging for synshemmede i utdanning og arbeid ved NAV Hjelpemiddelsentral før hun begynte i Statped.

Om temaet
Kombinasjonen av syns- og hørselstap er en egen funksjonshemming. Det betyr at personer med kombinert sansetap står overfor spesifikke utfordringer som krever vår oppmerksomhet som fagpersoner. I denne presentasjonen ønsker vi å beskrive noen av disse utfordringene, hva som kreves av fagpersonene som møter dem og hva vi som kompetansetjeneste kan bistå med.