Kognitive utfordringer

Eva Teigstad Arbeid og utdanning, Kognisjon, Verktøy

Foreleser: Kristin Meås Bye, rådgiver, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse

Del 1: Kognitive utfordringer – hva er det?
Kognitive utfordringer beskrives som «usynlige vansker», ofte både for omgivelsene og for personen selv. Kristin Bye mener derfor at kunnskap er viktig for å forstå hva disse utfordringene består i. Første del av foredraget består av fire videoer:

  1. Hva er kognisjon? (4:09 min)
  2. Hvem har kognitive vansker? (4:29 min)
  3. Kognitive utfordringer – usynlige vansker. (3:28 min)
  4. Kognitive vansker, sjekkliste (3:54 min)

Del 2: Kognitive utfordringer – hvordan tilrettelegge?
Hvordan tilrettelegge for det som ikke synes? For å beskrive dette brukes her en modell/visuell oversikt over områder som kan gi kognitiv støtte eller god tilrettelegging. Andre del av foredraget består av tre videoer:

  1. Kognitive utfordringer. Hva handler tilrettelegging om? (2:21 min)
  2. Hvordan tilrettelegge for det som ikke synes? (7:40 min)
  3. Teknologi og ervervet hjerneskade. Erfaringer. (3:20 min)