Mann som sitter foran pc-en og tar seg til hodet (Foto: Colourbox.com)

Kognitiv svikt og arbeid

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Kognisjon, Publikasjon

«Kognitiv svikt og arbeid» er et prosjekt gjennomført ved NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. I artikkelen presenteres en modell for en læringsprosess for å fremme arbeidsdeltakelse. Målgruppen er personer som bistår mennesker med kognitiv svikt.

Av ergoterapeutene Kjersti Sagstad og Kristin M. Bye. Artikkelen har stått på trykk i “Temanummer om arbeidsdeltakelse” (Ergoterapeuten nr. 1 – 2017) utgitt av Norsk Ergoterapeutforbund.

Arbeid er den aktiviteten som i utgangspunktet fyller en tredjedel av de voksnes liv. Våre kognitive evner påvirker hvordan vi fungerer i arbeids- og dagligliv. Personer med ervervet hjerneskade har ofte vansker med å komme tilbake til jobb.

Kunnskapsdeling og aktiv bruk av deltakernes erfaringer fra egen arbeidshverdag ble ansett som avgjørende for at prosjektet skulle bidra til kompetanse. Kompetanse forstås som summen av kunnskap, erfaring og holdninger. Det ble eksempelvis brukt dialogforelesning, oppgaveutførelse, gruppe og plenumsdiskusjoner, film og observasjon, workshop, læringsmål, resymé og refleksjonsspørsmål. Det ble også utarbeidet en informasjonsfilm: «Når hjernen snubler – om kognitive vansker».

Last ned artikkelen fra Ergoterapeuten nr. 1 – 2017