Kognitiv støtte med teknologi – hverdagseksempler

Bernt Grønstad Dagligliv og fritid, Kognisjon

I denne delen av “Kognitiv støtte med teknologi” presenteres kursopplegg og hverdagseksempler som er utarbeidet av aktører utenfor NAV.

De første videoeksemplene kommer fra et norsk prosjekt, ”Mestring med mobil”. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler. NFU var prosjekteier og Karde AS utførte mesteparten av arbeidet

Hovedmålet med dette prosjektet er å hjelpe personer med utviklingshemning til å bli mer selvstendige. Det kan skje ved at de lærer å mestre nyttige funksjoner på mobiltelefonen. Det er sannsynlig at også en del andre personer enn de om har utviklingshemning, kan ha nytte av instruksjonsfilmene. I dette prosjektet er det benyttet iPhone i eksemplene. Opplæringen finner du her.

De siste tre eksemplene på kognitive hjelpemidler (Camilla, Marcus og Thomas), er en svensk webopplæring rundt tildeling og bruk av hjelpemidler. Dette er et selvstudieopplegg som tenkes benyttet av berørte yrkesgrupper og fagfolk.

Opplæringssidene er laget av det tidligere Hjelpemiddelinstittet i Sverige (deler av virksomheten er flyttet til “Myndigheten för delaktighet”). Noen av kursene kan kanskje være nyttige også for norsk bruk. Studieopplegget finner du her.

Videoer