Tips til brukersamtaler

For personer med kognitive vansker kan det være vanskelig å gjennomføre en samtale og følge opp avtaler. Dette kan være fordi ting blir glemt, ikke er forstått tilstrekkelig eller på grunn av manglende oppmerksomhet.

Smilende mann i samtale med en annen mann med ryggen til (foto: colourbox.com)

Før samtalen kan det være lurt å ha tenkt gjennom:

 • Hvor mye informasjon skal gis?
 • Hvem og hvor mange personer er nødvendig at deltar under samtalen?
 • Hvilket tidspunkt på dagen passer best for bruker?
 • Lengde på møtet?
 • Behov for skjerming for støy?
 • Bruk av hjelpemidler?

Erfaring viser at personer med kognitive vansker kan ha behov for

 • skriftlig agenda før møtet
 • oversikt og struktur på møtet
 • skriftliggjøring av informasjon, beskjeder og avtaler som gjøres
 • kort og konkret informasjon
 • et spørsmål om gangen
 • tid til å forstå og svare
 • tid til å notere ned avtaler og informasjon

Sjekk ut at informasjon er forstått ved å be personen gjenta hovedinnholdet i det som er sagt og avtalt.

Bruk av bilder, som støtte i kommunikasjonen, kan være lurt. Se flere tips på temasidene om kommunikasjon.