Tilrettelegging ved vansker med å ta initiativ og komme i gang

Mange kan streve med å komme i gang og ta fatt på nye aktiviteter, selv om de i utgangspunktet har lyst. Nedsatt initiativ er en vanlig følge av hjerneskader, og kan ha mange årsaker. En kan lettere føle seg overveldet eller bli usikker på deler av aktiviteten, og derfor la være å begynne på den.

Forsøk å kartlegge hvorfor personen strever med å komme i gang. Handler det om motivasjon, eller er det noe annet som er vanskelig og hindrer personen? Avhengig av hva det handler om, finnes flere løsningsforslag.

Konkrete råd

 • Ved nedsatt initiativ hjelper det å ha en tydelig dagsplan, med påminnelser om når en oppgave starter, enten digitalt eller i form av tekst og bilde på tavle.
 • Vær realistisk med hensyn til hvor lang tid hver del tar.
 • Det er lurt å utarbeide sjekklister som personen kan følge stegvis i prosessen mot å fullføre en gitt handlingsrekke.
 • Oppskrifter og sjekklister kan redusere vansker med igangsetting ved at disse tydeliggjør det første nødvendige steget for å komme i gang. Legg gjerne frem utstyret som trengs på forhånd.
 • Sjekklister kan samtidig bidra til at personen innarbeider rutiner for å kontrollere utførelsen av eget arbeid, både med hensyn til at oppgavene blir gjennomført, og at de blir gjennomført på riktig måte. 
 • Del opp oppgaver, sånn at de føles overkommelige.
 • Det er lettere å innarbeide faste rutiner som følges ofte.
 • Det kan være lettere å starte med lystbetonte oppgaver.
 • Å jobbe sammen i grupper og med andre kan gjøre det lettere å komme i gang. 
 • Forsøk å unngå tidspress og stress.
 • Bruk tidsrammer som hjelp til å organisere tidsbruk.
 • Forsøk å unngå uforutsette hendelser og krav.