Tilrettelegging ved tretthet (fatique)

De fleste som har vært utsatt for hjerneskade, vil oppleve at de blir raskere slitne og at de går tom for energi tidligere enn før. For noen er dette forbigående, for andre mer varig. Det er mange grunner til at en kan bli sliten. En kan skille mellom fysisk og mental tretthet. Vansker med konsentrasjon er typisk tegn på mental tretthet, som kan tilrettelegges for og mestres med strategier nevnt under. 

Det er viktig med en god utredning, for å kartlegge den enkeltes situasjon. Det er mye en kan gjøre, for å få et godt liv tross fatigue. Et viktig steg er å unngå handlinger som i realiteten bygger en ned. Gradvis opptrapping og et stimulerende aktivitetsnivå er viktig for hjernen og kroppens muskler, selv om en har fatigue. Hvile kan være riktig i starten, etter en skade, men er sjeldent løsningen på sikt.

Konkrete råd

  • Forsøk å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Finn ut av hva som tapper og hva som gir energi.
  • Lag planer som står i forhold til den energien personen har til rådighet.   
  • For å unngå at personen “går helt tom”. Ta pause i tide for å gjøre noe helt annet – praktiske gjøremål/ærender, få frisk luft, gå et annet sted for å få ro. 
  • Observer når på dagen personen har mest energi. For de fleste vil dette være på begynnelsen av dagen. Krevende oppgaver legges til tidspunkter når personen er mest opplagt. 
  • Som følge av trettbarhet anbefales kortere arbeidsøkter og regelmessige pauser. Med hensyn til redusert arbeidstid anbefales det at arbeidstakeren arbeider flere reduserte dager, fremfor få og fulle dager. 
  • Sørg for fast døgnrytme, som gir nok søvn om natten. Unngå soving på dagtid.
  • Hvile er like gjerne skifte av aktivitet. Mange får ny energi ved fokusendring.
  • Sørg for jevnt blodsukker og sunn kost, som bedrer utholdenheten.
  • Lett mosjon virker også gunstig.
  • Be om en gjennomgang hos lege, for å utelukke eventuelle mangler, andre sykdommer eller mulige bivirkninger som gir tretthet.

Mange vil også oppleve psykiske vansker, etter sykeleie og skader. Det er viktig å finne ut av om det er en form for depresjon som skal behandles. Mange av de samme rådene om opptrapping vil gjelde uansett om det er en depresjon, men i tillegg kan det da være behov for oppfølging av psykisk helsevern.