Tilrettelegging ved nedsatt språkfunksjon

Språkvansker kan være utfordringer med å snakke, forstå hva som blir sagt eller vist gjennom kroppsspråk. Vanskene kan være medfødte eller som følge av skade senere i livet. Personer med større skader i venstre hjernehalvdel får ofte afasi. Afasi betyr vansker med å produsere eller forstå tale eller skrift. 

Konkrete råd

 • Det bør legges til rette for tydelig og konkret kommunikasjon.
 • Personen bør ikke gis for mye informasjon samtidig.
 • Bruk bilder og visuell støtte.
 • Beskjeder og instruksjoner bør være korte og konkrete.
 • Sjekk ut med personen, om informasjonen er forstått.
 • Gi god tid når personen selv skal snakke.
 • Ikke fullfør setningen for personen, det kan forstyrre.
 • Det er lettere å lære gjennom praktiske øvelser. 
 • Personer rundt den det gjelder, bør være informert om språkvanskene. I denne artikkelen kan du lese om språkforstyrrelser og tips til hjelpemidler.
 • Personer som helt eller delvis mangler tale kan ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer (ASK) for å gjøre seg forstått. Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, gester, mimikk, fotografi, grafiske symboler og skrift. Temasider om ASK.
 • I denne artikkelen deler Jane Svartskuren fra Sunnaas sykehus erfaringer med ASK for personer med afasi. Mer informasjon om afasi finner du på afasi.no. Informasjonsmateriell for arbeidstakeren, pårørende og tilretteleggere kan bestilles derfra.