Tilrettelegging ved nedsatt rom- og retningssans (visuell oppmerksomhet)

Forstyrrelser i evnen til å vurdere visuelle, romlige forhold skjer ofte etter skader på høyre side av hjernen. Det medfører ofte problemer med presis oppfattelse av form, størrelse og rom- og retningsforhold. Dette kan for eksempel påvirke evnen til å vurdere avstand, kjøre bil, finne veien på ukjente steder eller gjøre ting i riktig rekkefølge.

Konkrete råd

  • Ved rom- og retningsvansker, som når man skal finne frem til nye steder, anbefales det at man lærer seg å bruke GPS-funksjonen til smarttelefonen/hjelpemiddelet.
  • Noen vil trenge å bli fulgt frem, særlig på nye steder.  
  • Hjelp personen til å holde orden og oversikt i omgivelsene, med faste plasser for gjenstander.
  • Lag konkret informasjon om hvordan en oppgave startes, utføres, i hvilken rekkefølge samt hvordan den avsluttes.
  • Lag lister over det en skal huske å se etter, som kan krysses av underveis.
  • Oppmerksomheten kan trenes opp gjennom forskjellige typer aktiviteter. Eksempler på aktiviteter kan være bordtennis, dataspill m.m. Tilpass aktiviteten etter evne.