Tilrettelegging ved nedsatt konsentrasjon og oppmerksomhet

Personer med oppmerksomhetsvansker kan ha problemer med å holde på med aktiviteter over tid. De kan ha vansker med å få med seg det som sies, og kommer derfor ikke i gang med oppgaver. Personen kan oppleve oppgaver som overveldende og være usikker på hvor en skal begynne. Terskelen for å bli avledet av lyder og distraksjoner i omgivelsene er lavere. 

Vansker med oppmerksomhetsfunksjon kan noen ganger bli forvekslet med manglende hukommelse. Personer med sviktende oppmerksomhet trenger ikke ha problemer med hukommelsen, men de sliter med å tilegne seg informasjonen når den blir gitt. Tilretteleggingstiltak som skaper struktur, rutiner, orden og forutsigbarhet anbefales.  

Konkrete råd

 • Kortfattede skriftlige arbeidsinstrukser.
 • Tydelig informasjon om hvordan en oppgave startes, utføres, i hvilken rekkefølge samt hvordan den avsluttes.
 • Hjelp til å prioritere arbeidsoppgaver.
 • God tid til å få innøvd rutiner med mange repetisjoner.
 • Skriftlige støttesystemer som dagsplaner, ukeplaner, tidsrammer, påminnelser fra mobiltelefon og sjekklister.   
 • En oppgave av gangen framfor å skifte hyppig mellom forskjellige oppgaver.
 • Utvidet tid ved utføring av oppgaver eller gjennomføring av møter, slik at personen får med seg informasjonen.
 • Tydelig møtestruktur med agenda og referat i etterkant.
 • Mulighet for å forberede seg, som å få tilsendt skriftlig materiell i forkant.
 • Skjerming for støy og distraksjoner.  
 • Ryddige omgivelser.
 • Kortere arbeidsøkter. Noen trenger pauser mens andre trenger hyppig aktivitetsskifte for å holde våkenhetsnivået oppe.  
 • Legg konsentrasjonskrevende oppgaver til tider hvor personen er mest opplagt.
 • For noen kan samarbeid i par eller mindre grupper, forhindre avsporing og gi arbeidstakeren mulighet til å observere andres strategier for oppgaveløsing. For andre kan det imidlertid virke forstyrrende å jobbe sammen med flere.  
 • Ta i bruk flere innlæringskanaler som lydopptak, praktiske øvelser, bruke lydbøker i tillegg til å lese og ta notater. 
 • Muligheten for forstyrrelser bør minimeres. For eksempel anbefales eget kontor framfor åpent landskap. Bose Quiet Comfort er et eksempel på gode headset for å begrense bakgrunnsstøy.