Smartteknologi

Smartteknologi som for eksempel telefon, nettbrett eller smartklokke og apper er for mange et nyttig hjelpemiddel for økt mestring av hverdag, skole, arbeid og fritid.

Smartteknologi og apper har funksjoner som kan brukes til å planlegge- og organisere, gi påminnelse, finne frem, huske, avkobling og lek, trening, sosiale nettverk, lagre notater og foredrag som lyd-tekst-bilde og lignende.

Før man vurderer ulike typer teknologi og apper vil det være avgjørende å ha kunnskap om type og grad av kognitive funksjonsutfall og motivasjon for å bruke teknologi. Videre vil graden av opplæring, praktisk trening og oppfølging av å bruke de ulike apper ha betydning for nytteverdien.

Det kan være nyttig å ha tenkt over:

  • Hvilke oppgaver i hverdagen, skole, arbeid og fritid trenger jeg hjelp til?
  • Hvilke apper finner jeg som kan bidra til å bedre hverdag, skole, arbeid og fritid?
  • Hvem kan bistå med opplæring i praktisk bruk av appene?
  • Hvem kan jeg kontakte hvis det er noe jeg ikke forstår, teknikken svikter eller har andre spørsmål?

Relaterte artikler

Mer om smartteknologi