Om hjernen og kognitive vansker

Hva er kognisjon og kognitive vansker?

Kognisjon handler om hvordan hjernen mottar, bearbeider og uttrykker informasjon. Ved en skade i hjernen kan de kognitive funksjonene endres.

Med kognitive vansker menes endringer i

 • oppførsel (adferd)
 • tanker
 • følelser

En skade eller sykdom i hjernen er unik og forskjellig fra person til person. Hvilke konsekvenser endringen får er alltid et samspill mellom flere forhold som blant annet

 • størrelsen på skaden eller sykdommens forløp
 • alder
 • funksjonsnivå før skaden
 • omgivelsenes krav
 • tilgang til støtte

Ulike kognitive endringer

Det er ulike funksjoner som kan bli svekket hos personer med skade eller sykdom i hjernen:

 • Redusert utholdenhet/trøttbarhet
 • Redusert tempo
 • Redusert konsentrasjon og vansker med oppmerksomhet over tid
 • Redusert evne til læring og hukommelse
 • Redusert evne til å effektivt og hensiktsmessig forholde seg til sine omgivelser (eksekutive vansker eller reguleringsvansker)
 • Innsikt
 • Kommunikasjon

Prosessen med å forstå, samt lære å leve med endret funksjonsnivå kan for mange være utfordrende. Det er derfor viktig med god dialog og samarbeid med den enkelte person, og med nettverket for øvrig.

Relatert artikkel

Mer om kognitive vansker