Hjelpemidler ved kognitive vansker

For å gjøre hverdagen enklere ved kognitive vansker, finnes det hjelpemidler som kan brukes i kombinasjon med annen tilrettelegging.


Det finnes mange løsninger i vanlig handel, som smartteknologi og apper. For enkelte kan det likevel være aktuelt å søke om tilpassede kognitive hjelpemidler. I mange av tilfellene vil det være nødvendig med en støtteperson som kan bistå den det gjelder, i bruken av hjelpemiddelet. For at hjelpemiddelet skal komme til nytte, må det som regel innarbeides nye rutiner og gis oppfølging over tid. Det er kommunen som har oppfølgingsansvaret.

Kognisjonshjelpemidler dreier seg ofte om

  • Planlegging og organisering
  • Påminnelser og varsling
  • Lesing og skriving
  • Tidsforståelse og struktur

Apper

En oversikt over apper som kan hjelpe ved kognitive vansker finner du på Kunnskapsbanken/apper.

Hjelpemidler

En oversikt over kognitive hjelpemidler finner du på hjelpemiddeldatabasen.no. Hjelpemidlene som presenteres kan være aktuelle, uavhengig av om de kan gis via det offentlige eller om bruker selv må dekke utgiftene. Det er brukerens behov som avgjør hva som er et hjelpemiddel i det enkelte tilfelle.

Produktvideoer

Her kan du se korte presentasjoner (videoer) av varslingshjelpemidler på rammeavtale med NAV.

Skjemaer

På nav.no kan du lese om hvilke rettigheter du har og hvordan du søker om hjelpemidler.

Hvem kan hjelpe?

Alle kommuner skal ha en ergoterapitjeneste, som kan bistå med å finne en egnet løsning tilpasset brukerens behov. De har også en forenklet søkeprosess som kalles bestillingsordningen for de mest brukte hjelpemidlene tilpasset dagligliv. Ta kontakt med din kommune, for å få bistand til å søke NAV om hjelpemidlene.

Aktuelle artikler