Flere ressurser om kognisjon

Tips til nyttige eksterne nettsteder.

hjelpemiddeldatabasen.no

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører. Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

hjernehjelp.no

hjernehjelp.no er en side om kognitiv svikt. Hva er kognitive funksjoner og svikt, hva fører det til og litt om hvordan vi kan hjelpe de som sliter med det.

Gå til hjernehjelp.no

hvakanhjelpe.no

Hvakanhjelpe.no inneholder informasjon om hjelpemidler, råd og tips for eldre mennesker med demens og andre kognitive problemer.

Her finner du et utvalg hjelpemidler som er hentet fra demonstrasjonsleiligheten Almas hus i Oslo kommune. Det er eksempler på hjelpemidler som kan hjelpe til med å kontakte familie og venner, huske tid og avtaler, se på tv og høre musikk, varsle ved fall, bedre brannsikkerheten, bidra til stedsorientering og løse hverdagsutfordringer. Noen av hjelpemidlene kan dekkes via folketrygden, andre må man kjøpe selv. I tillegg inneholder sidene råd om tilrettelegging.

Gå til hvakanhjelpe.no

karde.no

Karde AS har gjennom ulike prosjekter utviklet veiledere og e-læringsmateriell. Målgruppen i prosjektene har vært personer med utviklingshemming eller demens.

Les mer på karde.no/produkter

psykologforeningen.no

Hva gjør en nevropsykolog?

I denne artikkelen på psykologforeningen.no kan du blant annet lese om

  • hva er nevropsykologi?
  • hva er en nevropsykolog?
  • når kan det være aktuelt å henvise til nevropsykolog?
  • hva innebærer en nevropsykologisk utredning?

Gå til psykologforeningen.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Tips oss gjerne dersom du savner lenker til relevante nettsteder. Du kan også se ressurser på andre temaer.