Tilrettelegge boligen for personer med demens 

De fleste som lever med en demenssykdom, ønsker å bo lengst mulig hjemme. God tilrettelegging kan være avgjørende for en bedre hverdag, og kan bidra til at man kan fortsette å bo hjemme. 

Hjemme har vi rutiner og mange ting går på autopilot, og det føles trygt og godt i eget hjem. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil utfordringene melde seg, og behov for å motta hjelp vil bli større. Over 40% av personer over 70 år som mottar hjemmetjenester, har demens (fhi.no). Vi lever lenger, vi blir flere eldre i Norge, og det tilsier at det blir langt flere med demensdiagnose i årene som kommer. 

Forekomst av demens 

Økningen i antall personer med demens vises i et demenskart som Aldring og Helse presenterer. Kartet viser hvordan forekomsten av demens sannsynligvis vil være i hver enkelt kommune i årene fremover. Demenskartet gir oss et perspektiv på hvilke utfordringer samfunnet og velferdssystemet vårt står overfor i fremtiden. Vi bør derfor tenke over hvordan vi kan tilrettelegge for alderdommen i eget hjem, for å unngå at vi trenger institusjonsplass for tidlig.

Tilrettelegging av boligen

Et godt tilrettelagt hjem kan føles tryggere og enklere for både personen med demens, og de pårørende. Det finnes enkle grep vi kan ta selv. Alle farer kan ikke fjernes, men tenk igjennom og se om det er mulig å gjøre noen endringer for å forebygge uhell og skader. Det handler om å

  • gjøre hjemmet trygt og sikkert i forhold til brann og ulykker
  • hindre fallfare
  • gjøre hjemmet lettstelt
  • gjøre det enkelt å finne frem
  • gjenkjenne og forstå omgivelsene

Ergoterapeut eller hjemmetjenesten i kommunen kan hjelpe med kartlegging og råd om tilpasninger i hjemmet. De kan også bistå med søknad om hjelpemidler ved behov. I noen tilfeller kan det være nødvendig å bytte bolig, fordi tilpasning ikke er mulig eller blir for omfattende og krevende.

Råd og tips om tilrettelegging

Det finnes allerede mye god informasjon om hvordan en kan tilrettelegge boligen for personer med demens. Vi har derfor valgt å ikke utdype dette, men viser i stedet til nettsider som gir tips, råd og veiledning til et demensvennlig hjem. 

På Hvakanhjelpe.no finner du blant annet

Nasjonalforeningen for folkehelsen gir råd om

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo kommune har laget en

Det finnes visningsmiljøer med eksempler på tilrettelegging og hjelpemidler i boligen på flere steder i landet. Ett eksempel er Almas hus, Senter for fagutvikling og forskning i Oslo kommune, som bl.a. kan ta imot besøkende etter avtale. Almas hus er en visningsleilighet som viser tilrettelegging i hjemmet for å mestre i trygge omgivelser.

Forskning og prosjekter

Her har vi samlet lenker til noen forskningsrapporter og prosjektbeskrivelser. Disse belyser hvilken betydning tilrettelegging har for å kunne leve i sine vante omgivelser lengst mulig. Samtidig kan forandringer være utfordrende, fordi demenssykdommen forstyrrer den vante rytmen.