Gjør skjermbildet tydeligere og lettere å forstå

Her er noen av de tingene du kan gjøre for at din iPhone eller iPad skal få et skjermbilde som gjør at du lettere kan se det, og finne fram i det. Dette er funksjoner som er innebygget i alle nettbrett og telefoner fra Apple.

Beskrivelsene og skjermbildene i denne artikkelen er hentet fra iOS og iPadOS versjon 15.4. Det betyr at ting kan se litt annerledes ut hvis du bruker en annen versjon. Det kan også hende at muligheten mangler, hvis du har en eldre utgave av iPad eller iPhone.

Hjem-skjermen

Når du har slått på telefonen eller nettbrettet ditt, er den første skjermen du kommer til det vi kaller Hjem-skjermen. Her finner du appene som er lagt inn på enheten din.

Skjermbilde av Hjem-skjermen på iPad
Hjem-skjermen på en iPad

Dock

Nederst i skjermbildet finner du det Apple kaller “dock”. Her kan du legge til apper du bruker ofte. Til høyre i docken kan du finne apper som du har brukt nylig. Hvis du ikke ønsker at de skal vises, kan du slå av denne muligheten i Innstillinger/Hjem-skjerm og Dock.

Hvis du bruker en iPad kan du ytterst til høyre se en snarvei til Appbiblioteket. Dette er en oversikt over alle apper i enheten din. Du kan lese mer om Appbiblioteket lengre nede i artikkelen.

Mange apper på enheten?

Hvis du har lagt til mange apper på enheten din, er det kanskje ikke plass til alle på Hjem-skjermen. Da vil det automatisk opprettes en ny Hjem-skjerm. Du kan bytte Hjem-skjerm ved å stryke til høyre eller venstre på skjermen.

Widgets

Til venstre i skjermbildet over er det lagt til tre såkalte widgets. Dette er mini-apper som viser informasjon fra en vanlig app som finnes på telefonen eller nettbrettet ditt.

Redigere Hjem-skjermen

Du kan endre plasseringen av alle objektene du finner i Hjem-skjermen din. Du kan også gjøre Hjem-skjermen mer oversiktlig ved å plassere appene i mapper. Her er en beskrivelse av hvordan du gjør dette:

Flytte på apper

Trykk og hold et sted på skjermen hvor det ikke er apper eller widgets. Etter en liten stund vil du se at objektene på skjermen begynner å “skjelve”. Dette kan vi kalle “skjelvemodus”.

Skjelvemodus ved organisering av apper på en iPad.

Du kan nå peke, holde og flytte objektene dit du ønsker. Du kan dra objektene ut over høyre eller venstre kant av skjermen for å flytte dem til en annen Hjem-skjerm.

Når du peker på minustegnet, kan du velge mellom å slette appen, eller fjerne den fra Hjem-skjermen. Velger du det siste vil du finne appen i Appbiblioteket, men ikke på noen Hjem-skjerm.

Trykk Ferdig eller vent litt når du er ferdig med redigeringen.

Mapper

Hvis du drar og slipper en app på en annen, lager du en mappe med disse to appene. Når en mappe blir laget, får den automatisk et navn. Hvis du ønsker å gi mappen et annet navn, kan du starte skjelvemodus, åpne mappen og peke på tittelen. Skriv inn navnet du ønsker. Slik gjør du det:

Hvordan lage mapper på Hjem-skjermen på en iPad.

Legge til widget

I skjelvemodus vil du se et pluss-tegn (+) øverst til venstre på Hjem-skjermen. Trykk på denne for å legge til en widget her.

Appbiblioteket

Hvis du stryker fra venstre mot på Hjem-skjermen, vil du til slutt komme til Appbiblioteket. Her finner du alle appene som er installert på telefonen eller nettbrettet. Appene er ordnet i mapper. Dette blir gjort automatisk av systemet.

Skjermbilde av Appbibliotek på iPad
Appbiblioteket på en iPad.

Øverst på skjermen ser du et skrivefelt med et forstørrelsesglass og ordet “Appbibliotek”. Her kan du søke blant alle apper som er installert.

Større symboler på skjermen

For noen er det nyttig at det ikke er så mange symboler på Hjem-skjermen samtidig, og at de er større enn i standardvisningen. iPad har en innstilling som gjør dette mulig.

Åpne appen Innstillinger, velg Hjem-skjerm og Dock i venstre kolonne og slå på valget “Bruk store symboler”.

Her ser du forskjellen mellom store og vanlige symboler:

Skjermbilde med store symboler på iPad
Store symboler på Hjem-skjermen.
Skjermbilde med standard størrelse på symboler på iPad
Standard størrelse på symboler.

iPhone mangler denne muligheten. I stedet kan du benytte innstillingen “Visningszoom”. Åpne appen Innstillinger, Velg Skjerm og lysstyrke, og Visning (nederst i menyen). Velg så Zoomet i stedet for Standard.

Større og tydeligere skrift

Hvis skriften i skjermmenyer, meldinger, nettsteder med mer er litt for liten eller utydelig til at du lett kan lese den, kan du velge å endre skriften via en innstilling i telefonen eller nettbrettet. Åpne appen Innstillinger, velg Skjerm og lysstyrke og velg så Tekststørrelse. Dra i markøren for å velge hvor stor teksten skal være. Hvis du har behov eller ønske om at teksten skal vises litt tydeligere, kan du aktivere valget Halvfet tekst som du finner i samme meny.

Aktivere halvfet tekst.