Fokus-funksjonen på iPhone, iPad og iPod touch

På iPhone og iPad (iOS 15 og iPadOS 15 eller nyere) ligger det en funksjon som heter Fokus. Denne gjør det lettere å unngå distraksjoner når du trenger å konsentrere deg eller sette grenser.

Fokus-funksjonen gjør at du kan velge når du vil motta varslinger og om du vil informere andre personer og apper om at du er opptatt. Du kan bruke “Fokus” til å dempe alle varslinger midlertidig eller til å tillate spesifikke varslinger som er viktige for deg.

Fokus-funksjonen ligger under “Innstillinger” på telefonen din.

Fokus-alternativer

Du kan velge mellom ulike Fokus-alternativer:

 • Ikke forstyrr
  Kan aktiveres slik at varsling tillates fra utvalgte personer eller apper, men alle andre dempes.
 • Egentid
  Del at du ikke er tilgjengelig, med en status om at du har dempet varslinger. Her kan du også velge personer og apper du vil motta varslinger fra når fokuset er på.
 • Jobbfokus
  Tillat at utvalgte personer og apper kan sende deg varslinger mens du arbeider og demp andre varslinger på enheten. Jobbfokus kan aktiveres på et bestemt tidspunkt eller sted mens du bruker bestemte apper.
 • Søvnfokus
  Gir deg mulighet til å gi andre beskjed om at du sover. Du kan tillate at utvalgte personer og apper sender deg varslinger mens du sover, og dempe varslinger på alle enheter.

Du kan sette opp en søvnplan for å legge deg til rett tid og bli vekket med en alarm. Søvnskjermen hjelper deg til å begrense forstyrrelser og verne om søvnen din. Du kan ha ulike søvnplaner for hver ukedag.

Du kan slå på avslapping for å slappe av før leggetid. Da unngår du distraksjoner fra telefonen din.

Du kan aktivere søvnskjermen før leggetid slik at du starter fokus for soving tidligere. Du kan også velge snarveier for avslapping, dette kan for eksempel være notater, musikk, podcast eller lesing. Du kan også konfigurere et egendefinert fokus.

Hvordan slå på “Fokus”?

Når du går inn under “Innstillinger” og velger “Fokus” på telefonen din, får du en forklaring trinn-for-trinn.

Du kan også følge denne fremgangsmåten:

 1. Gå til Innstillinger. Velg Fokus.
 2. Trykk på et angitt Fokus-alternativ. Alternativene er: Ikke forstyrr, egentid, jobb eller Soving. Tilpass deretter fokuset.
 3. Når du har valgt et fokus, kan du konfigurere det. Du kan velge tillatte eller lydløse varslinger fra personer og apper, velge at fokuset skal slås på automatisk og legge til Fokus-filtre. Det innebærer at du får varsel hvis angitte personer eller apper gir varsel, ringer eller sender deg SMS.
 4. Når du først konfigurerer et fokus, kan du slå på tidskritiske varslinger, slik at personer og apper kan varsle deg umiddelbart, selv når du har slått på et fokus. Slik gjør du det:
  • Gå til Innstillinger > Fokus. Velg fokusalternativ og trykk deretter på Apper under Tillatte varslinger. Slå på Tidskritiske varslinger.
  • Gå til Innstillinger > Fokus. Velg fokusalternativ og trykk deretter på personer under tillatte varslinger. Slå på “Tillat anrop” fra og velg hvilke personer du vil være tilgjengelig for.

Når du bruker Fokus på én enhet, brukes innstillingen automatisk på alle Apple-enhetene dine som er logget inn med samme Apple-ID.

Del Fokus-statusen

Når du konfigurerer et fokus, kan du slå på “Del Fokusstatus” slik at når noen sender deg en melding, vises det at du har slått av varsler. Fokusstatus deles i apper når du har et fokus slått på og etter at du har gitt en app tillatelse. 

Nødstilfeller

Du kan også tillate at visse kontakter kan få tak i deg i nødstilfeller, selv når du har konfigurert et fokus. Slik gjør du det: 

 1. Åpne kontakter og velg en kontakt.
 2. Trykk på Rediger, trykk på Ringetone eller SMS-tone, og slå deretter på Overstyring i nødstilfelle.
 3. Trykk på Ferdig.

Mer informasjon og fremgangsmåte for å bruke “Fokus” på apple.no.