Bruk og synkronisering av kalendere

Bruk av kalender kan bidra til å få struktur i hverdagen. Den gir oversikt til å planlegge og tidfeste aktiviteter, og få påminning. Om man benytter kalender med tidslinje, får man en grei oversikt over når på dagen man har aktiviteter eller gjøremål, og varigheten på disse.

Det finnes mange forskjellige digitale kalendere tilgjengelig, og det er den enkeltes behov som avgjør hvilken kalender man velger. På nettbrett og mobiltelefoner er det kalender apper som følger med som standard. Om man søker etter kalender i Appstore eller Google Play, får man mange treff.

Hvordan bruke kalender

Mange tenker kanskje at de ikke har behov for å bruke kalender, og det er veldig forskjellig hvilke behov vi har. For noen er tidsforståelsen en utfordring, det er vanskelig å beregne tiden. Kanskje er man tidsoptimist og kommer for sent, eller er redd for å ikke rekke ting og møter altfor tidlig. For andre kan utfordringen være å huske avtaler eller gjøremål. Det vil derfor være individuelt hvordan vi bruker en kalender.

Tips til hva som legges i kalender

  • Trenger jeg rutiner på dagen? Når skal jeg stå opp? Når skal jeg spise? Hva skal jeg gjøre i dag? Husker jeg på å ta pauser slik at helsa holder?
  • Har jeg avtaler jeg må huske? Hvis jeg har en tannlegetime kl. 9.00, kan det være lurt å legge til tiden når jeg må gå hjemmefra for å rekke timen.
  • Er det ting jeg skal huske å ta med, huske å spørre om, eller informasjon jeg trenger for å finne frem til avtalt sted? Legg det som en beskrivelse/notat på avtalen, eller legg inn adressen slik at det kommer frem på kartet.
  • Bursdager – det er fint om kalenderen minner meg på når familie og venner har bursdag.
  • Husker jeg å lade mobiltelefon og andre ting som trenger lading? Legg påminnelse om lading inn i kalenderen på tidspunkter som du normalt er hjemme og kan få ladet opp det som trengs.
  • Er det gjøremål i huset som stadig glipper? For eksempel å henge opp tøy når vaskemaskinen er ferdig, eller sette ut søppelspannet annenhver uke? Legg det inn som aktivitet med påminning i kalender.

Å strukturere dagen i en kalender, kan bidra til å oppleve kontroll, ha oversikt og være forberedt på hva som skal skje, og gjøre at man mestrer dagen bedre.

Hvordan fungerer kalender

Kalender på iPad og iPhone

Åpne kalender appen. Velg mellom å se hele året, måned for måned, eller velg en dato og se dag for dag, eventuelt trykk nede i venstre hjørne hvor det står “I dag”.

For å legge til en hendelse eller avtale i kalender, trykk på pluss-tegnet (+) oppe til høyre på skjermen. Eller trykk og hold et sekund på et tidspunkt direkte i kalenderen.

Ikonet til kalender-appen til Apple
Kalender-appen til Apple
  • Skriv tittel på hendelsen.
  • Legg inn adresse til hvor du skal, da vil kart vises i hendelsen.
  • Legg inn riktig dato og tid. Om man velger “Heldags”, vil hendelsen legge seg som en linje øverst i kalenderen, og ligge fast øverst uansett om du skroller nedover i kalender
  • Hvis adresse er lagt inn, kan “Reisetid” aktiveres, startsted du reiser fra kan angis, og tiden det tar å reise dit vil automatisk kunne beregnes. Samtidig kan du under “Varsel” velge “På tide å dra”, så vil den varsle deg når deg når du bør dra. Dette vises i kalender med en stiplet linje i forkant av avtalen.

På Apple sine sider ligger oppskrift på de ulike funksjonene i kalender Opprett og rediger hendelser i Kalender på iPhone

Google kalender

Google kalender er en kalenderapp som fungerer både på iOS og Android. Her kan du skifte mellom ulike visninger av hvordan man vil se kalenderen: som en liste, en og en dag med tidslinje, en og en uke med tidslinje, eller månedsvisning. Dette endrer du ved å velge menyen oppe i venstre hjørne med 3 streker.

Kalenderen fungerer ved at du kan legge til en avtale i kalenderen ved å trykke på + tegnet og “Aktivitet”. Fyll inn tekstfeltene i kalenderen ved bruk av tastaturet, eller stemmestyrt skriving.

Ikonet til Google-kalender
Google-kalender

Under “Legg til et sted” kan adresse legges til for å få den opp i kartvisning. I kartet kan man velge veibeskrivelse og få beskrivelse om hvor man skal gå/kjøre.

Aktivitetene i kalender kan kategoriseres med ulike farger. For eksempel kan alt som handler om avtaler ute ha en farge, gjøremål hjemme ha en, og trening en annen. Det gir en rask oversikt over aktivitetene.

I menyen oppe i venstre hjørne, får du også tilgang til en “Hjelp”-meny med korte instruksjoner på de forskjellige kalenderfunksjonene.

Google har en steg-for-steg-veiledning til Kom i gang med Google kalender. Her kan du spesifisere hvilken enhet du bruker, datamaskin, Android eller iPhone og iPad – og instruksjonene er tilpasset.

Synkronisering av kalendere

Digitale kalendere på ulike plattformer som for eksempel mobil, nettbrett, PC og Mac er blitt en del av våre liv og hjelper oss å holde orden på hva vi skal gjøre og når vi skal gjøre det. I og med at mange av oss har flere ulike enheter gjennom jobb og privat, samt at vi opererer på ulike arenaer, kan det være krevende å holde oversikten til enhver tid.

I denne sammenheng er synkronisering av kalendere en nyttig funksjon for at kalendere på dine enheter skal holde seg oppdaterte med dine gjøremål til enhver tid. For noen er det også nyttig å kunne legge til flere kalendere for eksempel for å skille aktiviteter på jobb, privat og i lag og foreninger. Det kan også være nyttig å kunne legge til kalendere til andre familiemedlemmer, venner eller kolleger i samme kalender-app.

Kalender-appene har gjerne funksjonalitet for å skille kalendrene visuelt i samme oppsett for eksempel ved bruk av farger.

Skjermdump av flere kalendere på en iPhone
Flere kalendere med hver sin farge på iPhone.

IOS og iPadOS

På IOS er det ferdige oppsett for å enkelt kunne koble opp mot og synkronisere kalendere fra iCloud, Google, Exchange eller Yahoo. Apple har en veiledning for hvordan du setter opp flere kalendere på iPhonen.

Det er også mulig å legge til andre kalenderløsninger basert på CalDav. Dette er en standard for oppbygging og utveksling av kalenderdata.. Det benytter kalenderformatet ICS (iCalendar). For oversikt over noen kalenderløsninger som støtter CalDAV-standarden (Wikipedia) se på avsnittet om servere.

Android

Standardkalenderen på Android-telefoner og -nettbrett er appen “Google kalender”. Den er skreddersydd for å fungere inn i “Google-miljøet” som ligger i bunn på Android-baserte enheter.

Her kan man opprette flere ulike personlige kalendere, samt vise og synkronisere Google-kalendere til kolleger, venner eller andre som man er gitt tilgang til. Her får du hjelp til oppsett av Google-kalender.

Appen har lite direkte støtte for synkronisering av andre kalendersystemer, men en kan legge til “abonnement” mot kalendere basert på iCalendar-standarden som er publisert på nett.

Andre apper

For både iOS/iPadOS og Android finnes det en rekke tredjeparts kalender-apper som kan gi annen og utvidet funksjonalitet i forhold til de innbygde kalender-appene som følger med operativsystemene. På Android har gjerne også produsentene egne kalendere som følger med mobilen/nettbrettet, som for eksempel Samsung-kalender. Det finnes også egne hjelpemiddel-apper som kan søkes på som utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral. Et utvalg av disse er omtalt under apper ved kognitive vansker.