Automatisk retting av feilskrevne ord

På nettbrettet og smarttelefonen din finnes det en funksjon som automatisk retter feilskrevne ord mens du skriver. Denne muligheten finner du både på iPhone/iPad og på enheter med Android.

iPhone/iPad

På enheter med iOS eller iPadOS kalles denne muligheten for Autokorrigering. Funksjonen er alltid tilgjengelig mens du skriver i et tekstfelt, tekstbehandler eller lignende. Enheten din vil oppdage at du er i ferd med å skrive et ord som ikke står i ordlisten, og kommer med et forslag på en alternativ skrivemåte i et lite vindu rett under ordet du har skrevet. Her er en skjermdump som viser et ordforslag:

Skjermbilde av ordforslag i skjermtastaturet til Apple
Ordforslag på iPhone/iPad.

Hvis du trykker mellomrom, vil forslaget bli satt inn i teksten i stedet for det du har skrevet. Hvis du ønsker å beholde det du har skrevet, fjerner du forslaget ved å trykke på x-symbolet ved siden av forslaget eller du kan fortsette å skrive ordet du har begynt på. Den muligheten vil du ha tilgjengelig uavhengig av hvilket skjermtastatur eller tilkoblet tastatur du bruker.

I utgangspunktet er Autokorrigering slått på. Hvis du ønsker det, kan du slå den av. Slik gjør du det:

 1. Åpne appen “Innstillinger”
 2. Velg Generelt
 3. Velg Tastatur
 4. Trykk på autokorrigering for å slå funksjonen av.

Lydstøtte

Hvis du har behov for å høre hvilket ord som blir foreslått, kan du aktivere lydstøtte for autokorrigering. Slik gjør du det:

 1. Åpne appen “Innstillinger”
 2. Velg Tilgjengelighet
 3. Velg Opplest innhold
 4. Velg “Les det jeg skriver”
 5. Velg “Les opp autotekst”

Android

På telefoner og nettbrett med operativsystemet Android er denne muligheten knyttet til skjermtasturet du bruker. Hvis du bruker et tilkoblet tastatur, vil ikke automatisk stavekontroll være tilgjengelig.

Her er eksempler på to skjermtastaturer som støtter automatisk stavekontroll:

Gboard

Skjermbilde av skjermtastaturet Gboard
Skjermtastaturet Gboard

På Gboard aktiverer du automatisk retting av feilskrevet ord slik:

 1. Trykk på innstillinger (tannhjulet) i menyen over tastaturet.
 2. Velg tekstretting
 3. Aktiver automatisk korrigering
 4. Hvis du ønsker det, kan du aktivere angre autokorrektur med tilbake tasten

Samsung-tastatur

Skjermbilde av skjermtastaturet til Samsung
Skjermtastaturet til Samsung

På skjermtastaturet til Samsung slår du på automatisk stavekontroll slik:

 1. Åpen innstillingsmenyen ved å trykke på tannhjulet over tastaturet
 2. Velg Smart inntasting
 3. Velg automatisk stavekontroll
 4. Aktiver ved å velge språk