Allmennteknologi

Allmennteknologi er teknologi som er tilgjengelig for de fleste og nyttig for alle. Det kan lette hverdagen og bidra til større selvstendighet i arbeid, studier og fritid – også for personer med nedsatt funksjon.

Allmennteknologi inneholder ofte gode muligheter for individuell tilpasning. Eksempler på teknologi som kan være nyttig i hverdagen er

  • smartklokker
  • telefoner
  • PC
  • nettbrett
  • apper

På denne siden gir vi noen eksempler på hvordan dere kan tilrettelegge og bruke slik teknologi.

De ulike operativsystemer har ulike måter å tilrettelegge på. Det er derfor viktig at du er bevisst på om du har en iPhone/iPad  eller Android telefon/nettbrett når du skal tilrettelegge til ditt bruk eller velge apper.

Velg temaet du vil lese mer om:

Kun for iPhone og iPad: