Kognisjon

Ikon for tema Kognisjon

Kognisjon handler om hjernens evne til å motta og bearbeide informasjon. Kognitive funksjoner omfatter blant annet oppmerksomhet, hukommelse, persepsjon (oppfattelse av sanseinntrykk), problemløsningsevne og språk. Sykdom og skader kan føre til kognitive vansker.

For å finne egnede hjelpemidler, eller andre kompenserende tiltak, er det som oftest nødvendig med en utredning av dine kognitive funksjoner. En utredning sier noe om dine ressurser og utfordringer. NAV Hjelpemiddelsentral har kunnskap om tilrettelegging og hjelpemidler for personer med kognitive vansker, både i dagligliv, skole og arbeid.

Kognisjon

Om hjernen og kognitive vansker og endringer.

Kognisjon

Diagnoser

Om ADHD, autisme, demens, Tourettes med flere.

Funksjonsvansker og diagnoser

Kartlegging og utredning

Kartlegging og utredning av personer med kognitive vansker.

Kartlegging Nevropsykologisk undersøkelse

Hjelpemidler

Om hjelpemidler og allmennteknologi for personer med kognitive vansker.

Hjelpemidler Allmennteknologi

Råd for bedre kognitiv funksjon

Ved lettere kognitive vansker eller for deg som vil fungere litt bedre.

Råd for bedre kognitiv funksjon

Siste artikler