Kognisjon

Ikon for tema Kognisjon

Kognisjon handler om hjernens evne til å motta og bearbeide informasjon. Kognitive funksjoner omfatter blant annet oppmerksomhet, hukommelse, persepsjon (oppfattelse av sanseinntrykk), problemløsningsevne og språk. Sykdom og skader kan føre til kognitive vansker.

For å finne egnede hjelpemidler, eller andre kompenserende tiltak, er det som oftest nødvendig med en utredning av dine kognitive funksjoner. En utredning sier noe om dine ressurser og utfordringer. NAV Hjelpemiddelsentral har kunnskap om tilrettelegging og hjelpemidler for personer med kognitive vansker, både i dagligliv, skole og arbeid.

Kognisjon

Om hjernen og kognitive vansker.

Kognisjon

Demens

Om demens og hvem som gjør hva.

Demens Tilrettelegge boligen

Tilrettelegging og hjelpemidler

Tilrettelegging ved bruk av smartteknologi og hjelpemidler.

Smartteknologi Hjelpemidler

Hefter

Veiledningshefter ved kognitive vansker for brukere og fagpersoner.

Veiledningshefter

Brukersamtaler

Konkrete tips til gjennomføring av brukersamtaler.

Tips til brukersamtaler

Siste artikler