Deler av forsiden til rapporten kjønnsdelte hjelpemidler

Kjønnsdelte hjelpemidler – kompetansefrokost 14.09.22

Morten Flatebø Kompetansefrokost

Onsdag 14. september 2022 kl. 09.00-10.00 kan du via pc/mac, nettbrett eller mobil delta på kompetansefrokost med temaet «Kjønnsdelte hjelpemidler».

Om foredraget

I 2017-2019 gjennomførte Likestillingssenteret i samarbeid med NAV og Østlandsforskning en studie om tildeling av hjelpemidler i Norge. Studien viste at det var store ulikheter mellom hva kvinner og menn mottar av hjelpemidler. Hovedtrekket var at kvinner fikk mest hjelpemidler for tilpassing av hjemmet, mens menn fikk mest hjelpemidler for å komme seg ut i samfunnet.

Studien viste at det er utilsikta og ubevisst forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, alder og bosted. Dette får konsekvenser for den enkelte og samfunnet. I foredraget vil du få vite mer om resultatene, men også få tips til verktøy for å bli mer bevisst egne forventninger og holdninger.

Foredragsholder

  • Anette Solberg, seniorrådgiver, Likestillingssenteret

Solberg jobber innenfor feltet likestilling og diskriminering knyttet til nedsatt funksjonsevne, CRPD og voldsforebygging. Hun har master fra humanistiske fag og videreutdanning i sexologi og nedsatt funksjonsevne.

Pålogging

Klikk her for å delta på Teams-møtet.

Opptak

Kompetansefrokosten blir tatt opp og lagt ut på denne siden i etterkant, så kom gjerne tilbake om du ikke har anledning til å følge kompetansefrokosten i sanntid eller vil se hele eller deler av den en gang til.

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.