Kilder – literacy for alle

En oversikt over kilder til artikkelen “Literacy for alle”.

 • Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (LOV-2005-06-17-64).
 • Beers, Carol S., Beers, James W., and Smith, Jeffrey O. (2009). A Principal’s Guide to Literacy Instruction. New York. Guilford Publications
 • Erickson, K. (2021, 07.05). Why is Literacy Critical i AAC? Innlegg presentert ved Communication Matters, Leeds.
 • Erickson, K., Koppenhaver D.. & Yoder., D. (2020). Comprehensive Litteracy for All: Teaching Students with Significant Disabilities to Read and Write. Baltimor: Brookes Publishing
 • Karlsen, A. V. (2020). Flere med i klassefellesskapet. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Light, J. & McNaughton, D. (2013). Literacy Intervention for Individuals with Complex Communication Needs. I D.R. Beukelman & P. Mirenda (red.), Augmentative & Alternative Communication: Supporting Children & Adults with Complex Communication Needs. Baltimore, Md.: Paul Brookers Pub. Co.
 • Klæboe, G., Sjøhelle., & Kibsgaard, D. (2018). Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen. Oslo: Cappelen Damm.
 • Lesesenteret (2021, 5. mai). Bokstavkjennskap, bokstavnavn og bokstavlyd.
 • Lesesenteret (2021, 06.mai). Skap forventning og engasjement rundt lesinga.
 • Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (LOV-1998-07-17-61).
 • Frost, J. (2020). Merk språket – skriv og les. Bryne: Info Vest Forlag.
 • Skrivesenteret (2020. 06.april). Sofia (4) skriver brev til julenissen.
 • Statped. (2021.19.mai). 58 Literacy tips.
 • Statped. Literacykonferansen (2021. 26.- 27.05).
 • Utdanningsforskning (2014. 25.mai). Et vindu til barns språklige kompetanse: Oppdagende skriving i barnehage og skole.

Lenker til apper