Ingressbilde til appen Keeble

Keeble

Hilde Fresjarå App, Barn og unge (app), Bevegelse (app)

Keeble er et alternativt skjermtastatur med norsk prediksjon, og er laget spesielt med tanke på barn, og på de som betjener iPad eller iPhone med en eller flere brytere.

Hvordan virker den?

Skjermtastaturet kommer med flere fargetemaer, layout og ordforslag (prediksjon). Det finnes en egen layout for bryterbrukere, hvor de bokstavene/tegnene som vi skriver oftest er de som man først kommer til i skannerekkefølgen. Dermed kan skrivehastigheten økes for den som bruker brytere.

Innstillinger

Du laster ned appen på vanlig måte fra Appstore, og aktiverer tastaturet i Innstillinger/Generelt/Tastatur/Tastaturer/Legg til nytt tastatur.

Keeble tastaturet med fargetemaet “Fargerik”. Skjermbilde.
Dette viser Keeble tastaturet med fargetemaet “Fargerik”

I appen som hører til tastaturet tilrettelegger du utseendet og layout, og gjør andre innstillinger. Du vil her finne disse valgene:

Tastaturinnstillinger:

Utseende:

 • Tema: Velg mellom fem ulike fargetema, eller lag ditt egen tilpassede tema.
 • Font: Velg hvilken bokstavtype som skal vises på tastaturet. Du kan velge blant alle fontene du har installert på din enhet. Standardvalget som du ser på tastaturet over er “ChalkboardSE-Regular”.
 • Layout: Velg mellom fem ulike tastaturutlegg: Forenklet ABC, Forenklet QWERTY, QWERTY, Skanning – ABC, Skanning-Bruksfrekvens.
 • Fargelegg vokaler: Av/På: Viser vokalene i en annen farge en de andre tastene (se bilde over).
 • Stor/liten tasteetikett: Her kan du velge om tastaturet kun skal vise store bokstaver, eller om det skal være dynamisk med både store og små bokstaver.
 • Fontstørrelse på fraselager: Her velger du hvor store bokstaver som viser frasene som du har lagt inn i fraselageret.

Forslag:

 • Automatisk stor forbokstav Av/På.
 • Automatisk mellomrom Av/På.
 • Ordforslag Av/På.
 • Maks antall forslag: Velg hvor mange ordforslag/ prediksjon som skal vises på tastaturet.
 • Forslagrekkefølge: Velg mellom alfabetisk eller sannsynlighet.
 • Forslagsnivå: Velg mellom ordfullføring, foreslå neste ord, foreslå flere ord.
 • Læring: Her bestemmer du hvilke ord som skal læres av predisjonssystemet. Alle ord du skriver med tastaturet, bare ord som er stavet riktig, eller ingen ord.

Tilgang:

 • Gjentagelse av rettast og insettingspunkt Av/På: Slettetasten gjentas (repeteres) når du holder den nede.
 • Forsinket gjentagelse: Velg forsinkelsen på oppstarten av gjentagelse.
 • Gjentagelsesfrekvens: Hastigheten på repetisjon.
 • Skanningsmønster: Hvordan skal tastaturet skannes når du bruker bryterstyring.
 • Alternativ tilgang: Når dette valget er slått på kan du ta i bruk en rekke innstillinger for å tilrettelegge bruken av tastaturet for de som har problemer med vanlig bruk av skjermtastatur. Disse valgene er:
  • Velg: Når du slipper tasten eller ved å holde fingeren i ro på tasten et angitt tidsperiode.
  • Talte hint: Hør innholdet i tasten før du velger den ved å fortsatt holde fingeren på tasten en kort stund.
  • Talt tilbakemelding. Når dette valget er slått på, kan du velge hva som skal leses opp mens du skriver med dette tastaturet. Du kan få lest opp tastetrykk, hele ord (når du trykker mellomrom og/eller setninger, eller når du trykker punktum, utropstegn eller spørretegn).

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad og iPhone.

Tilgjengelighet

Bryterstyring

Leverandør

AssistiveWare B.V.

Last ned

App Store – Keeble

Appen koster ca. 270,-