En dag med Anna

Morten Flatebø Video

Filmen om Anna gir et innblikk i livet til en person med kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet).

Robotarm (Colourbox.com)

Bruk av flerleddet robotarm

Morten Flatebø Bevegelse, Teknologi, Video

NAV Hjelpemiddelsentral Telemark og NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har gjennomført et prosjekt for å øke kunnskapen om formidling av robotarmer. Fire robotarmbrukere har delt sine erfaringer. To ulike robotarmer er representert.

Hvordan vi samarbeider

Morten Flatebø Video

En film på cirka 12 minutter om hvordan NAV Hjelpemiddelsentral samarbeider med andre for å finne løsninger som gjør at personer mestrer hverdagen og kan delta aktivt i samfunnet.