Fem tolker som viser holder ark som viser det nye nasjonale telefonnummeret ved akutt behov for tolk

Nytt nasjonalt nummer ved akutt behov for tolk

Morten Flatebø Tolking

Akuttvakttjenesten er en døgnåpen, nasjonal tjeneste for hørselshemmede, døve og døvblinde. Fra 7. september 2020 kontakter du tjenesten på 99 48 18 10 uansett hvor i landet eller når på døgnet det oppstår et akutt behov for tolkehjelp.

Kvinne med bærbar pc foran seg på et bord og har videomøte med en mann (Foto: colourbox.com)

Utvidede muligheter for skjermtolking

Morten Flatebø Tolking

NAV Hjelpemiddelsentral har utvidet sitt tilbud om skjermtolking slik at alle ansatte tolker og de fleste frilanstolker har mulighet til å tolke på skjerm i stedet for å møte opp …

Skrivetolking via bildetolktjenesten kan gjøre arbeidshverdagen enklere

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Hørsel, Tolking

Bruk av skrivetolk via bildetolktjenesten kan lette arbeidet og gjøre det mulig å utføre oppgaver som tidligere var utilgjengelige eller vanskelig å utføre. Tjenesten kan brukes på pc/mac, mobil eller nettbrett umiddelbart når det oppstår et uventet behov. Filmen viser noen eksempler på hvordan skrivetolking via bildetolktjenesten kan benyttes i arbeid.

En tolkesituasjon på et lager

Tolkens forberedelse

Morten Flatebø Tolking

Når du bestiller tolk er det viktig at du informerer om hva oppdraget handler om slik at tolken kan forberede seg.

Hjemmesykepleier som bruker bildetolk ved hjemmebesøk

Bildetolk kan brukes i mange situasjoner

Morten Flatebø Hørsel, Tolking

Mange personer med nedsatt hørsel opplever misforståelser i kommunikasjon med hørende. Ansatte i det offentlige har plikt til å kommunisere på den hørselshemmedes premisser. Å bruke bildetolk kan være til god hjelp og er enkelt å få til.

Hender på tastatur

Skrivetolk+

Morten Flatebø Tolking

Skrivetolk+ er et autokorrekturverktøy for skrivetolker utviklet av tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland.