En eldre og en yngre dame som smiler til hverandre mens de lytter til samme lydbok (Copyright: Shutterstock / NLB)

Lån tusenvis av lydbøker gratis

Morten Flatebø Syn

Møter du mennesker som strever med å lese på grunn av nedsatt syn? Fortell dem at de kan låne lydbøker gratis hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek!

Smilende mann som sitter på en kontorstol og arbeider foran dataskjermen (foto: colourbox.com)

Tilrettelegge for en synsvennlig arbeidsplass

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Syn

Tilrettelegging av enhver arbeidsplass er viktig for å unngå overbelastning av synet og for å minske skjelett- og muskelplager. En dårlig tilpasset arbeidsplass er mer energikrevende for arbeidstaker. Tegn på behov for tilrettelegging kan være tåkesyn, tretthet, øyesvie, spenninger i nakke- og skuldermuskulatur, svimmelhet og hodepine.

En tankefull blind mann som sitter alene på en benk i parken (foto: colourbox.com)

Depresjon er svært utbredt blant synshemmede

Morten Flatebø Syn

Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. – Det er særlig dem som mister synet i voksen alder og personer som i tillegg til synshemming også har andre funksjonsnedsettelser som er utsatt for depresjon, sier forsker Audun Brunes.