Illustrasjonsbilde for versjon 15 av iOS og iPadOS

Nye muligheter for tilrettelegging av iPad og iPhone i versjon 15

Morten Flatebø Betjening, Syn, Teknologi

Tradisjonen tro presenterer Apple nye muligheter i sine nettbrett og smarttelefoner når skogen har fått høstfarger. Artikkelen tar opp endringer som kan ha betydning for personer som har problemer med å bruke enhetene på vanlig måte og som derfor trenger tilrettelegging av brukergrensesnittet for å bli en effektiv bruker av nettbrettet eller smarttelefonen.

Eldre dame med grått hår som bruker lupe for å lese en tekst (Foto: colourbox.com)

Tre vanlige synshjelpemidler

Morten Flatebø Syn

Personer som opplever at synet svikter kan ha god nytte av hjelpemidler. Daisy-spiller, lupe og lese-TV er enkle hjelpemidler for å løse praktiske oppgaver i hverdagen, og det er enkelt å komme i gang og bruke dem.

Eldre mann med mørke briller som sitter på en benk i parken (Foto: colourbox.com)

Kombinerte syns- og hørselstap – når den ene sansen ikke kan kompensere for den andre

Morten Flatebø Hørsel, Syn

Kombinerte syns- og hørselstap begrenser muligheten for å bruke synet til å kompensere for et hørselstap og bruke hørselen til å kompensere for et synstap. Det kan føre til begrensninger for deltakelse i nærmiljø og samfunn. Forutsetningene for å kommunisere med omgivelsene og mulighetene til å skaffe seg informasjon påvirkes, og det kan skape vansker med å forflytte seg både inne og ute. Dette er en energikrevende tilværelse som kan oppleves stykkevis og delt.