CRPD-logo til Bufdirs opplæringsprosjekt

CRPD-opplæring for kommuner

Hilde Fresjarå Publikasjon

CRPD er FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bufdir har utviklet opplæringsmateriell om CRPD for kommunene.

En ung og en eldre dame med briller som ser på nettbrett sammen (Foto: Colourbox)

Hvordan oppleves hverdagen for eldre med nedsatt syn?

Morten Flatebø Hjem og fritid, Publikasjon, Syn

Fire pensjonerte kvinner forteller om hvordan det å ha nedsatt syn påvirker hverdagen deres og hvordan de føler seg ivaretatt? Masteroppgaven kan bringe nye tanker til de som arbeider for og med eldre synshemmede når det gjelder hva de opplever som store endringer og savn og hva de etterlyser i forhold til tjenester.