Eldre mann i rullestol som holder i en løftebøyle og skal flytte seg over til seng (foto: colourbox.com)

Understøttelsesflate og trykkfordeling ved bruk av hjelpemidler

Morten Flatebø Bevegelse, Posisjonering

NAV Hjelpemiddelsentral formidler ulike hjelpemidler med trykksårforebyggende egenskaper. Valg av hjelpemiddel, opplæring, oppfølging, riktig bruk, tilpasning og en totalvurdering av hjelpemiddelbrukeren er nødvendig for at hjelpemiddelet og de trykksårforebyggende egenskapene i hjelpemiddelet skal fungere etter hensikten.