Illustrasjonen til ASK-veileder

ASK-veileder

Morten Flatebø Kommunikasjon, Oppvekst, lek og læring

For barn og unge som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er en god tilrettelegging av skolesituasjonen viktig for utvikling og læring. Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for skoler som har, eller skal få, elever som benytter ASK.