Seks smilende elever i et klasserom (Foto: colourbox.com)

Literacy for alle!

Morten Flatebø Barn og unge, Kommunikasjon, Lese- og skrivestøtte

Alle personer med behov for ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) må få mulighet til å gjøre seg erfaringer med skrift, lesing og skriving. Skrift, lesing og skriving er hovedessensen i begrepet literacy. Men hvordan går vi fram når verbalspråket ikke strekker til?

Eventyret om gullhår og de tre bjørnene fortelles med symboler og figurer

Grafiske tegnsystemer

Morten Flatebø Kommunikasjon, Lese- og skrivestøtte

Grafiske tegnsystemer kalles også grafiske tegn eller symboler. For noen mennesker kan bruk av grafiske tegn være en alternativ eller supplerende kommunikasjonsform. Grafiske tegn kan også brukes som informasjonsstøtte.

Smilende mann foran bærbar datamaskin på et bord i stua (foto: colourbox.com)

Mac-en er min protese

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Lese- og skrivestøtte

Når jeg sitter med Mac-en min er jeg ikke særlig lese- og skrivehemmet, på tross av at jeg er dyslektiker og egentlig ikke kan skrive og leser som en snegle. Alt kan leses med ørene, og med gode skrivestrategier og digitale verktøy er det mulig å skrive det meste.