Ikon: e-læringskurs

Nytt bestillerkurs

Morten Flatebø Kurs

Vi har publisert et nytt e-læringskurs for bestillingsordningen. Du må ta det nye kurset hvis du fortsatt skal bruke bestillingsordningen. Kurset tar cirka 20 minutter.

Ikon: e-læringskurs

Nye hørselskurs

Morten Flatebø Hørsel, Kurs

E-læringskurset “Grunnkurs hørsel” er oppdatert og delt i to separate kurs. Den generelle delen om hørsel er tatt ut og har blitt et eget kurs.

Ikon: e-læringskurs

Oppdatering av godkjenningskurs

Håkon Jacobsen Bevegelse, Kurs

Godkjenningskurs senger og personløfter er oppdatert og delt i to separate kurs. Den generelle delen om elektromedisinsk utstyr er tatt ut og blitt et eget kurs.

Ikon: e-læringskurs

Grunnkurs syn

Morten Flatebø Kurs, Syn

Kurset er flyttet over i ny løsning. Du må være innlogget for å ta kurset.

Ikon: e-læringskurs

Tegnekurs bolig

Morten Flatebø Bevegelse, Bolig og bygninger, Kurs

E-læringskurset retter seg primært mot personer som bistår brukere med å søke om tilrettelegging av boligen. Dette er i hovedsak kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter, gjerne i samarbeid med kommunens boliggruppe.