Smilende mann som snakker i telefonen mens han ser på en bærbar pc (Foto: colourbox.com)

Fjernstyring av kommunikasjonshjelpemidler

Morten Flatebø Kommunikasjon, Verktøy

Korona-situasjonen har ført til økt kompetanse i bruk av digitale løsninger. Bruk av digitale løsninger i arbeidsdagen vil fremover være en prioritert arbeidsmetode for flere av dem som sitter med oppfølging- og opplæringsansvaret for kommunikasjonshjelpemidler.

En kvinnelig pleier og en voksen dame som sitter i en sofa og ser på et fotoalbum (Foto: colourbox.com)

Korona-pekebok for voksne

Morten Flatebø Kommunikasjon

Med verktøyet Widgit Online er det blitt laget en pekebok for voksne med behov for støttet kommunikasjon. Pekeboka er laget med tanke på aktuelle temaer og fraser til bruk i den aktuelle koronasituasjonen.

To barn som snakker sammen ved hjelp av en talemaskin (Foto: Cognita)

Opplæringsressurser ASK-hjelpemidler

Morten Flatebø Kommunikasjon

Personer med nedsatt eller ingen funksjonell tale har ofte behov for alternativ og/eller supplerende kommunikasjon (ASK) og hjelpemidler. Nedenfor finner du en oversikt over opplæringsfilmer som viser hvordan du tilpasser ulike hjelpemidler for ASK-brukere.

Illustrasjon: arenaer

ASK – hvem gjør hva?

Morten Flatebø Kommunikasjon

De fleste tiltak innen “Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)” krever stor grad av tilpasning og tilrettelegging basert på individuelle behov. Statped har utviklet en veileder for ansatte som jobber med ASK i samarbeid med representanter fra Habiliteringstjenesten og NAV Hjelpemiddelsentral.