Hefte om planarbeid for oppfølging av ask - ingressbilde (Cartoon Images © Piers Baker)

Plan for oppfølging av ASK

Morten Flatebø Kommunikasjon

Å støtte personer i å ta i bruk ASK og å utvikle kommunikativ kompetanse krever kunnskap om og ferdigheter i bruk av ASK. For at en person som benytter ASK skal kunne forstå og bli forstått på alle arenaer, er det avgjørende at alle arenaene personen deltar på samarbeider.

Bruk av talemaskin i hverdagen 

Hilde Fresjarå Kommunikasjon

Å delta i en samtale er viktig for alle, også for personer som har nedsatt talefunksjon. Videoen viser hvordan talehjelpemidler kan bidra i kommunikasjon med nærpersoner i hverdagen. 

Kunst på blå bakgrunn malt med øyestyring av Nicolai Ruud

Digjobb – en møteplass for digitale jobber

Morten Flatebø Kommunikasjon

Digjobb er en møteplass for de som trenger å få utført digitale arbeidsoppgaver og de som trenger en kortidsjobb. På digjobb.no kan man bestille oppdrag som å teste nettsider og apper for universell utforming, oversette og symbolisere tekster og komponere musikk.

En voksen peker på skjermen mens en liten jente som ligger på golvet følger med (Foto: askbanken.no)

ASKbanken – en idebank for symbolkommunikasjon

Morten Flatebø Kommunikasjon

For at barn skal lære å bruke ASK må de voksne også gjøre det! Videoene i ASKbanken har fokus på nettopp dette. ASKbanken inneholder små videosnutter som viser hvordan voksne kan bruke ASK i ulike hverdagssituasjoner for at barnet skal lære å bruke det.

Mann i rullestol viser en annen mann på huk noe på et nettbrett (Foto: colourbox.com)

ALS og kommunikasjonsvansker

Morten Flatebø Kommunikasjon

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en sjelden og dramatisk diagnose. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil en person med ALS trenge hjelp fra et tverrfaglig team. Siden talevansker er en del av sykdommen, trenger de fleste personer med ALS et kommunikasjonshjelpemiddel.

Seks smilende elever i et klasserom (Foto: colourbox.com)

Literacy for alle!

Morten Flatebø Barn og unge, Kommunikasjon, Lese- og skrivestøtte

Alle personer med behov for ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) må få mulighet til å gjøre seg erfaringer med skrift, lesing og skriving. Skrift, lesing og skriving er hovedessensen i begrepet literacy. Men hvordan går vi fram når verbalspråket ikke strekker til?

To eldre damer og et nettbrett ved et kafebord nær vinduet (foto: colourbox.com)

Personer med afasi har behov for ASK

Morten Flatebø Kognisjon, Kommunikasjon

Personer med afasi har behov for alternativ og/eller supplerende kommunikasjon (ASK) på lik linje med andre personer med kommunikasjonsvansker. I denne artikkelen deler Sunnaas sykehus noen av sine erfaringer.

Gutt som sitter i rullestol og bruker talemaskin (Foto: Tobii Dynavox)

Kommunisere overalt

Morten Flatebø Betjening, Kommunikasjon

Et kommunikasjonshjelpemiddel må være tilgjengelig enten du sitter i sofa, ligger i seng, sitter i lenestol eller i en rullestol. Med robuste stativ, som lett kan plassere hjelpemidlet der det skal brukes, sikres økt tilgjengelighet og full utnyttelse – overalt.