Jente med tradisjonell nasjonaldrakt som holder et stenhjerte med ukrainske farger i hendene foran kroppen (foto: colourbox.com)

Bildestøtte i samtale med flyktninger fra Ukraina

Morten Flatebø Kommunikasjon

Krigen i Ukraina har etterlatt mange mennesker uten hjem og uten tilgang til tjenester og støtte. Den har også fordrevet millioner av mennesker, noe som har resultert i tilhørende språklige og kulturelle barrierer. Det kan være vanskelig å være i et nytt land hvor få mennesker snakker språket man selv har.

En ung og en eldre dame som ser på nettbrett sammen (foto: colourbox.com)

Demens og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Morten Flatebø Kognisjon, Kommunikasjon

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan være viktig som støtte for å forstå og bli forstått for personer med demens, hvis man tilrettelegger på rett måte. Artikkelen viser til hva teorien sier om emnet, og kommer med konkrete eksempler på ASK-tiltak for og med personer med demens.

Tre barn som ser på et nettbrett i senga (foto: colourbox.com)

Smartteknologi for ASK-brukere

Hilde Fresjarå Kommunikasjon

Smartteknologi som telefon eller nettbrett kan være til god hjelp for mennesker som mangler funksjonell tale og som trenger støtte til kommunikasjon. Her finner du lenker til aktuelle apper som er beskrevet i Kunnskapsbanken.

Hefte om planarbeid for oppfølging av ask - ingressbilde (Cartoon Images © Piers Baker)

Plan for oppfølging av ASK

Morten Flatebø Kommunikasjon

Å støtte personer i å ta i bruk ASK og å utvikle kommunikativ kompetanse krever kunnskap om og ferdigheter i bruk av ASK. For at en person som benytter ASK skal kunne forstå og bli forstått på alle arenaer, er det avgjørende at alle arenaene personen deltar på samarbeider.

Bruk av talemaskin i hverdagen 

Hilde Fresjarå Kommunikasjon

Å delta i en samtale er viktig for alle, også for personer som har nedsatt talefunksjon. Videoen viser hvordan talehjelpemidler kan bidra i kommunikasjon med nærpersoner i hverdagen. 

Kunst på blå bakgrunn malt med øyestyring av Nicolai Ruud

Digjobb – en møteplass for digitale jobber

Morten Flatebø Kommunikasjon

Digjobb er en møteplass for de som trenger å få utført digitale arbeidsoppgaver og de som trenger en kortidsjobb. På digjobb.no kan man bestille oppdrag som å teste nettsider og apper for universell utforming, oversette og symbolisere tekster og komponere musikk.

En voksen peker på skjermen mens en liten jente som ligger på golvet følger med (Foto: askbanken.no)

ASKbanken – en idebank for symbolkommunikasjon

Morten Flatebø Kommunikasjon

For at barn skal lære å bruke ASK må de voksne også gjøre det! Videoene i ASKbanken har fokus på nettopp dette. ASKbanken inneholder små videosnutter som viser hvordan voksne kan bruke ASK i ulike hverdagssituasjoner for at barnet skal lære å bruke det.

Mann i rullestol viser en annen mann på huk noe på et nettbrett (Foto: colourbox.com)

ALS og kommunikasjonsvansker

Morten Flatebø Kommunikasjon

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en sjelden og dramatisk diagnose. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil en person med ALS trenge hjelp fra et tverrfaglig team. Siden talevansker er en del av sykdommen, trenger de fleste personer med ALS et kommunikasjonshjelpemiddel.