Mann i rød- og hvitrutet skjorte med rynkete øyebryn som tar seg til tinningene (Foto: colourbox.com)

Nedsatt toleranse for lyd

Morten Flatebø Hørsel

Har du nedsatt toleranse for lyd, eller kjenner du kanskje noen som reagerer sterkt på lyd med normal styrke?

Kvinne som snakker i fasttelefon (foto: colourbox.com)

For de som mister analog telefonlinje

Morten Flatebø Hørsel

Analoge telefonlinjer blir gradvis faset ut av Telenor over hele landet. For de som har en telefon som er egnet for hørselshemmede, kan alternativet være å få analog telefonlinje via bredbånd. Om en ikke har behov for bredbånd, blir det en kostbar løsning.

Smilende elever med læreren bak (foto: colourbox.com)

Høyttalere med mikrofoner gir bedre lytteforhold for alle i skolen

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Barn og unge, Hørsel

Bruk av lydutjevningsanlegg (høyttalere med mikrofoner) forsterker talen til læreren og medelever og gjør det lettere å få med seg det de sier. Barn har behov for bedre lytteforhold enn voksne, også de som hører normalt. Hørselsorganet og evnen til å høre i støy utvikles i løpet av tenårene. Med bakgrunnsstøy blir det ekstra krevende for barn å oppfatte det som blir sagt.

Ikon: e-læringskurs

Nye hørselskurs

Morten Flatebø Hørsel, Kurs

E-læringskurset “Grunnkurs hørsel” er oppdatert og delt i to separate kurs. Den generelle delen om hørsel er tatt ut og har blitt et eget kurs.

Gutt som sitter ved et bord og holder en mikrofon (Foto: colourbox.com)

Økt medbestemmelse ved bruk av lydbasert app

Morten Flatebø Hørsel

Artikkelen beskriver erfaringene og progresjonen i bruk av appen Voice synth og høysensitiv mikrofon for å øke medbestemmelse og selvstendighet hos et barn med multifunksjonshemming og medfødt døvblindhet. Det kom også frem et uventet resultat ved bruk av appen.

Eldre mann med mørke briller som sitter på en benk i parken (Foto: colourbox.com)

Kombinerte syns- og hørselstap – når den ene sansen ikke kan kompensere for den andre

Morten Flatebø Hørsel, Syn

Kombinerte syns- og hørselstap begrenser muligheten for å bruke synet til å kompensere for et hørselstap og bruke hørselen til å kompensere for et synstap. Det kan føre til begrensninger for deltakelse i nærmiljø og samfunn. Forutsetningene for å kommunisere med omgivelsene og mulighetene til å skaffe seg informasjon påvirkes, og det kan skape vansker med å forflytte seg både inne og ute. Dette er en energikrevende tilværelse som kan oppleves stykkevis og delt.