Hjemmesykepleier som bruker bildetolk ved hjemmebesøk

Bildetolk kan brukes i mange situasjoner

Morten Flatebo Hørsel, Tolking

Mange personer med nedsatt hørsel opplever misforståelser i kommunikasjon med hørende. Ansatte i det offentlige har plikt til å kommunisere på den hørselshemmedes premisser. Å bruke bildetolk kan være til god hjelp og er enkelt å få til.

Fire elever i et klasserom

Skoletips hørsel

Morten Flatebo Hørsel, Oppvekst, lek og læring

På skolen er det mange forskjellige lyttemiljø i løpet av dagen som krever ulik tilnærming og tilrettelegging. Felles for de ulike arenaene på skolen er at det kan være svært mye omgivelsesstøy som gjør det vanskelig å oppfatte tale for elever med nedsatt hørsel.

Skjermdump fra filmen om audiogram og talebanan

Audiogram og talebanan

Morten Flatebo Film, Hørsel

Rådgiver Anders forklarer hvordan du leser et audiogram og hva ulike hørselstap har å si for oppfatningen av tale.