Kalender med markering av den femtende i måneden (Foto: colourbox.com)

Kognitive hjelpemidler som støtte i hverdagen

Morten Flatebø Hjelpemidler, Kognisjon

NAV Hjelpemiddelsentral formidler kognitive hjelpemidler til barn, unge, voksne og eldre. Formidlingen gjøres på grunnlag av inngåtte rammeavtaler med leverandører. I denne artikkelen belyser jeg erfaringer med kognitive hjelpemidler som kan gi nyttig støtte i hverdagen til mennesker med nedsatt kognitiv funksjon. Hjelpemidlene finnes i rammeavtalen «Kalendere og planleggingssystemer».