FNs logo til Internasjonal dag for personer med nedsatt funksjonssevne (hentet fra un.org)

FN-dagen for funksjonshemmede

Morten Flatebø Forhåndsomtale

3. desember er FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne. Dagen markeres for å understreke funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt.