En hvit labrador som ligger på golvet ved siden av eieren som sitter i rullestol ved arbeidspulten sin (Foto: colourbox.com)

Hvordan er det å ha en servicehund?

Morten Flatebø Bevegelse, Dagligliv og fritid

Servicehunder er hunder som er trent til å hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hjelpen hundene gir kan være å åpne dører og kjøleskap, hente telefonen og legge inn i vaskemaskinen. Hundene blir spesialtrent til hver enkelt bruker.